Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Statistikas dati Latvijas reģionu griezumā > Latgale > Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām

Lursoft statistika | Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām

Reģions: Latgale

Statistika ietver Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamiku, grupētu pēc reģistra, kurā subjekts reģistrēts, tā reģistrācijas gada un tiesiskās formas sakārtojumā pa atbilstošajiem reģistriem.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistika aktualizēta 24.10.2021 plkst. 07:54:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Reģistrēti subj.1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Kopā
Arodbiedrību reģistrs
Arodbiedrība (ARB)3111000000001011210101010010000 16
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Biedrība (BDR)011716135034243747433835718410510477133213149155136115931127768553534 2,171
Nodibinājums (NOD)0001000111402331255573151243200 62
Arodbiedrības patstāvīgā vienība (ARV)00000000000000000000000010180000 19
Pārstāvniecību reģistrs
Ārvalstu komersanta pārstāvniecība (PAR)1200001100001211001061222210021 30
Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība (POR)0000000000000000010000000000000 1
Komercreģistrs
Komandītsabiedrība (KS)0000000001100101010000100010000 7
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)142244222246176210215210221311281243265316381465598502354567823854689597619572557614564523465 13,046
Akciju sabiedrība (AS)17351002123110000200000010210000 42
Filiāle (FIL)1151414810342145873587953112120002 136
Individuālais komersants (IK)194117373357271623181111518929820620825630123218018015413113312811611671957060 3,538
Pilnsabiedrība (PS)0000000000121202033534221012222 40
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF)0000000000030130021120013003100 21
Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
Politiska organizācija (partija) (POL)0003000001000000000000000000000 4
Politisko partiju reģistrs
Politiskā partija (PP)0000000001000021101004100000000 11
Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs
Iestāde (ROI)0000100011000000000000000000000 3
Draudze (DRZ)10010792410423112100011108300010311 176
Diecēze (DIE)0000000000000000000000001000000 1
Baznīca (BAZ)1000000000000000000000000000000 1
Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona (KAT)110400014100000000000000000100002 123
Sabiedrisko organizāciju reģistrs
Sabiedriskā organizācija (SAB)0011710137161623202118600000000000000000 168
Atklātais sabiedriskais fonds (ASF)0035114767203100000000000000000 40
Korporācija (profesionālā biedrība) (KOR)0000000020000000000000000000000 2
Profesionālā radošā organizācija (PRO)0000000000100000000000000000000 1
Sabiedrisko organizāciju apvienība (SAA)0000000010010000000000000000000 2
Sporta sabiedriskā organizācija (SPO)00391293213133100000000000000000 50
Šķīrējtiesu reģistrs
Šķīrējtiesa (SKT)00000000000000150012000000000000 18
Uzņēmumu reģistrs
Individuālais uzņēmums (IND)377476400360283263198151128624720201000000111001101 2,756
Zemnieku saimniecība (ZEM)3292,6771,29780438914917713213813392639914376413412361528110191128443214201117 7,170
Valsts uzņēmums (VU)101852602000000000000000000000000 124
Pašvaldības uzņēmums (PSV)3648423013142220000000000000000000000 189
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL)0000100000000000000000000000000 1
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU)3100000100000000000000000000000 5
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG)1113000411000000000000000000000 12
Komandītsabiedrība (KS)1001000000000000000000000000000 2
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)38755549351614119116817616814798160000000000000000000 3,056
Akciju sabiedrība (AS)215810211220300000000000000000000 55
Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP)1110000000000000000000000000000 3
Filiāle (FIL)2715192822151414171300000000000000000000 175
Paju sabiedrība (PAJ)9117124557200000000000000000000000 161
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS)0900000000000000000000000000000 9
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU)01700010000000000000000000000000 18
Kooperatīvā sabiedrība (KB)271384643421131091111631438443101301121002 687
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS)0000200000000000000000000000000 2
Ģimenes uzņēmums (GIM)0121100000000000000000000000000 5
Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN)1420000200000000000000000000000 9
Kopā 1,690 4,313 2,957 2,172 1,161 1,013 899 782 782 777 622 519 627 870 782 838 1,008 919 779 998 1,203 1,298 990 870 890 854 804 777 743 644 587 34,168

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.