Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Statistika Latvijas novadu/pilsētu griezumā > Liepāja > Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām

Lursoft statistika | Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām

Novads/Pilsēta: Liepāja

Statistika ietver Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamiku, grupētu pēc reģistra, kurā subjekts reģistrēts, tā reģistrācijas gada un tiesiskās formas sakārtojumā pa atbilstošajiem reģistriem.
Periodā pirms 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst jaunajam iedalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistika aktualizēta 26.01.2022 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Forma19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022KopāŠobrīd
Arodbiedrību reģistrs
Arodbiedrība (ARB)32100010200000000000100100000000 11 9
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Biedrība (BDR)019778991215151616333510090127989255556037293429294135303 1,136 1,053
Nodibinājums (NOD)00010010022032136232433413120230 54 46
Arodbiedrības patstāvīgā vienība (ARV)00000000000000000000000031300000 7 7
Pārstāvniecību reģistrs
Ārvalstu komersanta pārstāvniecība (PAR)00010010200010001120002000100000 12 1
Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība (POR)00000000000010000000000000000000 1 0
Komercreģistrs
Komandītsabiedrība (KS)00000000000000000000000000000010 1 1
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)877560120687779988611515511813518120028430521516827837236233328328524125024123919322411 5,938 3,205
Akciju sabiedrība (AS)43223022310210122051012211310000 47 20
Filiāle (FIL)11233162012231422432110000000000 47 13
Individuālais komersants (IK)1517124413131213911548273100939695796041362639301938353129142 1,222 584
Pilnsabiedrība (PS)10000000001000101010101000021000 10 4
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF)00000000000000013003232220111000 21 3
Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
Politiska organizācija (partija) (POL)00100001000000000000000000000000 2 1
Politisko partiju reģistrs
Politiskā partija (PP)00000100000000100010000000100000 4 3
Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs
Iestāde (ROI)10000000001000000000000000000000 2 2
Draudze (DRZ)134201000313111000210001002010000 37 37
Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona (KAT)10000101000000000000000510100000 10 10
Sabiedrisko organizāciju reģistrs
Sabiedriskā organizācija (SAB)00445775665771000000000000000000 64 0
Atklātais sabiedriskais fonds (ASF)00010100213110000000000000000000 10 0
Profesionālā radošā organizācija (PRO)00000000000010000000000000000000 1 0
Sporta sabiedriskā organizācija (SPO)00734043202320000000000000000000 30 0
Šķīrējtiesu reģistrs
Šķīrējtiesa (SKT)00000000000000100000000000000000 1 1
Uzņēmumu reģistrs
Individuālais uzņēmums (IND)537330210326157889068423020541000000000000000010 1,909 1,003
Zemnieku saimniecība (ZEM)13201010210022200000111000000020 22 13
Valsts uzņēmums (VU)242400110000000000000000000000000 32 0
Pašvaldības uzņēmums (PSV)2816201112000000000000000000000000 51 0
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL)00200000000000000000000000000000 2 0
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU)02100000000000000000000000000000 3 0
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG)42210102101000000000000000000000 14 0
Komandītsabiedrība (KS)83032000000000000000000000000000 16 0
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)185175185305808680766166721100000000000000000000 1,382 2
Akciju sabiedrība (AS)831123020011000000000000000000000 31 0
Filiāle (FIL)811123221766422100000000000000000000 112 0
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS)04000000000000000000000000000000 4 0
Kooperatīvā sabiedrība (KB)058720744844022212000010000000000 81 62
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS)00001000000000000000000000000000 1 1
Ģimenes uzņēmums (GIM)12222101100000000000000000000000 12 1
Zvejnieku saimniecība (ZVJ)00000100000000000000000000000000 1 1
Kopā 930 661 531 874 392 302 307 293 246 247 290 221 262 297 348 486 508 446 361 438 478 463 431 373 352 301 328 312 313 259 275 16 12,341 6,083

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2022 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.