Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas novadiem/pilsētām

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas novadiem/pilsētām

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas novadiem/pilsētām pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts novadā/pilsētā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts novadā/pilsētā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pirms 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst jaunajam iedalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Novadu datos iekļauti arī tajos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 02.08.2021 plkst. 02:49:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKNovads Aktīvi Likvidēti Kopā
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā66 184,713 209,755 394,468
1- 1,913 1,562 3,475
2- 2,900 1,977 4,877
3- 4,573 3,471 8,044
4- 1,811 1,026 2,837
5- 1,361 1,121 2,482
6- 4,124 2,882 7,006
7- 5,182 3,864 9,046
8- 799 543 1,342
9- 3,054 2,518 5,572
10- 2,759 1,939 4,698
11- 2,935 2,050 4,985
12- 2,562 1,826 4,388
13- 1,795 1,170 2,965
14- 3,473 2,244 5,717
15- 4,575 3,811 8,386
16- 2,124 1,990 4,114
17- 1,137 1,162 2,299
18- 2,161 1,967 4,128
19- 2,820 2,004 4,824
20- 2,542 1,894 4,436
21- 4,414 2,138 6,552
22- 2,563 2,054 4,617
23- 3,297 3,045 6,342
24- 3,230 2,181 5,411
25- 1,174 1,365 2,539
26- 2,885 2,230 5,115
27- 1,469 1,717 3,186
28- 1,340 1,015 2,355
29- 65 23 88
30Alsungas novads 21 35 56
31Alūksnes novads 1,329 1,127 2,456
32Ādažu novads 61 279 340
33Baltinavas novads 29 23 52
34Carnikavas novads 11 33 44
35Daugavpils 3,919 5,589 9,508
36Durbes novads 1 1 2
37Garkalnes novads 24 65 89
38Gulbenes novads 1,376 1,144 2,520
39Iecavas novads 110 276 386
40Ikšķiles novads 2 4 6
41Inčukalna novads 2 4 6
42Jelgava 4,191 3,920 8,111
43Jēkabpils 4 19 23
44Jūrmala 4,291 4,855 9,146
45Kandavas novads 1 4 5
46Ķekavas novads 1 1 2
47Liepāja 4,972 5,884 10,856
48Limbažu novads 2 1 3
49Līvānu novads 739 774 1,513
50Mālpils novads 43 46 89
51Mārupes novads 31 152 183
52Olaines novads 1,435 1,358 2,793
53Rēzekne 1,673 1,974 3,647
54Rīga 79,333 119,230 198,563
55Rojas novads 45 86 131
56Ropažu novads 80 47 127
57Salaspils novads 1,766 1,614 3,380
58Sējas novads 23 44 67
59Skrīveru novads 27 19 46
60Stopiņu novads 39 266 305
61Talsu novads 1 2 3
62Valkas novads 604 552 1,156
63Valmiera 4 12 16
64Varakļānu novads 194 145 339
65Ventspils 2,226 2,635 4,861
66Ventspils novads 1,066 746 1,812

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.