Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.09.2021

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 20.09.2021.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 20.09.2021 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 184,107 22,621,720,430.10 122,872.68
1- 16 0.00 0.00
2 Aizkraukles rajons 2156 46,882,644.74 21,745.20
3 Alūksnes rajons 1320 23,471,880.20 17,781.73
4 Balvu rajons 1398 13,006,399.00 9,303.58
5 Bauskas rajons 3403 86,936,085.27 25,546.90
6 Cēsu rajons 4564 131,114,938.95 28,728.08
7 Daugavpils rajons 5399 211,645,544.38 39,200.88
8 Dobeles rajons 2166 151,671,161.95 70,023.62
9 Gulbenes rajons 1382 18,344,472.00 13,273.86
10 Jelgavas rajons 6738 300,177,350.81 44,549.92
11 Jēkabpils rajons 3054 62,325,307.51 20,407.76
12 Krāslavas rajons 1130 32,299,791.29 28,583.89
13 Kuldīgas rajons 4706 131,074,401.02 27,852.61
14 Liepājas rajons 8437 434,698,066.97 51,522.82
15 Limbažu rajons 2774 61,182,249.85 22,055.61
16 Ludzas rajons 1169 33,205,847.31 28,405.34
17 Madonas rajons 2739 64,147,417.98 23,420.01
18 Ogres rajons 5189 90,346,700.02 17,411.20
19 Preiļu rajons 2066 56,833,451.11 27,508.93
20 Rēzeknes rajons 3594 82,575,236.70 22,975.86
21 Rīgas rajons 102327 19,698,130,788.52 192,501.79
22 Saldus rajons 2562 66,261,246.21 25,863.09
23 Talsu rajons 3275 76,606,741.56 23,391.37
24 Tukuma rajons 4122 106,551,746.78 25,849.53
25 Valkas rajons 940 8,030,641.00 8,543.24
26 Valmieras rajons 4206 175,296,812.74 41,677.80
27 Ventspils rajons 3275 458,903,506.23 140,123.21

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.