Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 24.03.2018

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 24.03.2018.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 24.03.2018 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 211,425 20,319,536,032.34 96,107.54
1- 3731 223,344,753.21 59,861.90
2 Aizkraukles rajons 2136 36,767,593.55 17,213.29
3 Alūksnes rajons 1583 13,721,683.75 8,668.15
4 Balvu rajons 1249 12,206,446.02 9,772.98
5 Bauskas rajons 3025 51,297,396.12 16,957.82
6 Cēsu rajons 4934 172,956,277.30 35,053.97
7 Daugavpils rajons 5491 182,347,857.11 33,208.50
8 Dobeles rajons 1926 64,240,177.82 33,354.19
9 Gulbenes rajons 1278 12,132,021.26 9,492.97
10 Jelgavas rajons 7001 235,658,151.23 33,660.64
11 Jēkabpils rajons 3049 58,281,192.00 19,114.85
12 Krāslavas rajons 1058 29,143,013.34 27,545.38
13 Kuldīgas rajons 2831 33,600,363.42 11,868.73
14 Liepājas rajons 8977 408,999,447.41 45,560.82
15 Limbažu rajons 2818 51,418,188.38 18,246.34
16 Ludzas rajons 1048 25,802,622.40 24,620.82
17 Madonas rajons 2561 54,862,364.94 21,422.24
18 Ogres rajons 5285 76,602,867.26 14,494.39
19 Preiļu rajons 1991 53,444,557.12 26,843.07
20 Rēzeknes rajons 3509 68,230,928.83 19,444.55
21 Rīgas rajons 126216 17,591,629,106.49 139,377.17
22 Saldus rajons 2528 41,511,635.52 16,420.74
23 Talsu rajons 3105 45,565,654.36 14,674.93
24 Tukuma rajons 4144 97,502,337.97 23,528.56
25 Valkas rajons 1970 31,346,714.09 15,912.04
26 Valmieras rajons 4452 145,418,846.84 32,663.71
27 Ventspils rajons 3529 501,503,834.62 142,109.33

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.