Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 02.08.2021

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 02.08.2021.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 02.08.2021 plkst. 02:49:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 184,718 22,390,543,030.67 121,214.73
1- 12536 1,560,301,321.74 124,465.64
2 Aizkraukles rajons 1954 43,513,520.74 22,268.95
3 Alūksnes rajons 1614 24,395,394.77 15,114.87
4 Balvu rajons 1348 12,937,848.42 9,597.81
5 Bauskas rajons 2729 39,135,944.27 14,340.76
6 Cēsu rajons 5028 131,504,226.95 26,154.38
7 Daugavpils rajons 5388 211,766,597.38 39,303.38
8 Dobeles rajons 2162 151,439,491.95 70,046.02
9 Gulbenes rajons 1376 19,710,339.00 14,324.37
10 Jelgavas rajons 6753 300,507,584.81 44,499.86
11 Jēkabpils rajons 1717 23,300,801.21 13,570.65
12 Krāslavas rajons 1139 34,424,677.29 30,223.60
13 Kuldīgas rajons 2778 35,247,129.65 12,687.95
14 Liepājas rajons 8447 432,390,343.97 51,188.63
15 Limbažu rajons 2910 58,532,269.85 20,114.18
16 Ludzas rajons 1176 33,178,490.31 28,213.00
17 Madonas rajons 2740 64,363,616.98 23,490.37
18 Ogres rajons 4444 79,052,697.04 17,788.64
19 Preiļu rajons 2082 56,868,588.11 27,314.40
20 Rēzeknes rajons 3589 82,046,291.70 22,860.49
21 Rīgas rajons 95100 18,144,734,353.81 190,796.37
22 Saldus rajons 2847 72,229,193.94 25,370.28
23 Talsu rajons 2955 59,971,256.56 20,294.84
24 Tukuma rajons 4127 109,695,797.78 26,580.03
25 Valkas rajons 2002 102,166,926.80 51,032.43
26 Valmieras rajons 2485 49,577,827.00 19,950.84
27 Ventspils rajons 3292 457,550,498.63 138,988.61

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.