Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 15.01.2018

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 15.01.2018.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 15.01.2018 plkst. 02:09:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 213,730 20,671,209,109.95 96,716.46
1- 3681 222,702,003.47 60,500.41
2 Aizkraukles rajons 2147 36,855,032.55 17,165.83
3 Alūksnes rajons 1574 13,465,043.75 8,554.67
4 Balvu rajons 1260 12,498,561.02 9,919.49
5 Bauskas rajons 3032 50,167,764.12 16,546.10
6 Cēsu rajons 4851 172,535,853.45 35,567.07
7 Daugavpils rajons 5536 194,810,123.92 35,189.69
8 Dobeles rajons 1921 63,917,572.56 33,273.07
9 Gulbenes rajons 1299 12,195,201.26 9,388.15
10 Jelgavas rajons 6991 235,586,211.80 33,698.50
11 Jēkabpils rajons 3057 59,727,519.12 19,537.95
12 Krāslavas rajons 1060 28,972,562.34 27,332.61
13 Kuldīgas rajons 2857 34,002,822.42 11,901.58
14 Liepājas rajons 8994 405,428,005.41 45,077.61
15 Limbažu rajons 2813 51,326,165.12 18,246.06
16 Ludzas rajons 1052 25,636,835.40 24,369.62
17 Madonas rajons 2566 54,665,590.94 21,303.82
18 Ogres rajons 5298 77,881,148.26 14,700.10
19 Preiļu rajons 1992 53,308,296.12 26,761.19
20 Rēzeknes rajons 3511 68,620,391.57 19,544.40
21 Rīgas rajons 128403 17,916,410,896.98 139,532.65
22 Saldus rajons 2526 41,370,794.23 16,377.99
23 Talsu rajons 3126 45,329,394.36 14,500.77
24 Tukuma rajons 4145 97,081,606.97 23,421.38
25 Valkas rajons 1992 31,669,885.84 15,898.54
26 Valmieras rajons 4489 130,454,936.36 29,061.02
27 Ventspils rajons 3557 534,588,890.62 150,292.07

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.