Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 24.06.2018

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 24.06.2018.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 24.06.2018 plkst. 06:09:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 208,708 19,995,902,101.77 95,808.03
1- 3808 227,707,937.09 59,797.25
2 Aizkraukles rajons 2130 37,225,264.96 17,476.65
3 Alūksnes rajons 1581 14,704,521.75 9,300.77
4 Balvu rajons 1248 12,957,270.02 10,382.43
5 Bauskas rajons 3029 52,450,474.12 17,316.10
6 Cēsu rajons 4952 173,133,114.30 34,962.26
7 Daugavpils rajons 5519 181,713,764.11 32,925.12
8 Dobeles rajons 1923 64,431,396.82 33,505.67
9 Gulbenes rajons 1295 13,615,614.26 10,513.99
10 Jelgavas rajons 6965 234,840,214.02 33,717.19
11 Jēkabpils rajons 3053 58,348,794.00 19,111.95
12 Krāslavas rajons 1057 29,203,447.34 27,628.62
13 Kuldīgas rajons 2825 28,729,251.42 10,169.65
14 Liepājas rajons 8878 408,117,451.83 45,969.53
15 Limbažu rajons 2819 51,499,724.38 18,268.79
16 Ludzas rajons 1046 25,636,646.40 24,509.22
17 Madonas rajons 2583 57,271,941.94 22,172.64
18 Ogres rajons 5257 76,012,093.26 14,459.22
19 Preiļu rajons 1977 53,443,524.12 27,032.64
20 Rēzeknes rajons 3476 68,410,677.83 19,680.86
21 Rīgas rajons 123638 17,238,172,815.23 139,424.55
22 Saldus rajons 2521 41,358,974.51 16,405.78
23 Talsu rajons 3087 61,583,060.36 19,949.16
24 Tukuma rajons 4126 101,809,783.88 24,675.18
25 Valkas rajons 1962 30,202,617.74 15,393.79
26 Valmieras rajons 4435 149,720,890.48 33,758.94
27 Ventspils rajons 3518 503,600,835.62 143,149.75

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.