Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 08.12.2021

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 08.12.2021.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 08.12.2021 plkst. 02:49:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā26 183,233 27,071,085,453.21 147,741.32
1 Aizkraukles rajons 2144 47,713,045.24 22,254.22
2 Alūksnes rajons 1311 23,534,290.20 17,951.40
3 Balvu rajons 1402 12,204,362.00 8,704.97
4 Bauskas rajons 3389 81,451,987.69 24,034.22
5 Cēsu rajons 4518 131,287,078.95 29,058.67
6 Daugavpils rajons 5415 225,316,400.38 41,609.68
7 Dobeles rajons 2121 151,839,463.95 71,588.62
8 Gulbenes rajons 1376 18,369,887.00 13,350.21
9 Jelgavas rajons 6742 319,519,500.81 47,392.39
10 Jēkabpils rajons 3057 62,301,522.51 20,379.96
11 Krāslavas rajons 1100 30,559,261.29 27,781.15
12 Kuldīgas rajons 2916 35,862,374.65 12,298.48
13 Liepājas rajons 8395 435,329,823.10 51,855.85
14 Limbažu rajons 2769 59,709,004.90 21,563.38
15 Ludzas rajons 1151 33,168,720.31 28,817.31
16 Madonas rajons 2737 65,672,917.24 23,994.49
17 Ogres rajons 5174 90,026,991.02 17,399.88
18 Preiļu rajons 2058 56,858,664.11 27,628.12
19 Rēzeknes rajons 3575 111,259,473.96 31,121.53
20 Rīgas rajons 101749 24,020,726,164.69 236,078.25
21 Saldus rajons 2570 67,517,490.21 26,271.40
22 Talsu rajons 3268 77,040,142.56 23,574.10
23 Tukuma rajons 4101 107,051,730.70 26,103.81
24 Valkas rajons 2751 103,830,260.37 37,742.73
25 Valmieras rajons 4187 246,712,221.14 58,923.39
26 Ventspils rajons 3257 456,222,674.23 140,074.51

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.