Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 22.11.2017 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 211,455 142,212 353,667
1Valkas rajons 1990 1183 3173
2Limbažu rajons 2820 1528 4348
3Dobeles rajons 1951 1559 3510
4Bauskas rajons 3037 2612 5649
5Gulbenes rajons 1299 951 2250
6Aizkraukles rajons 2161 1591 3752
7Jelgavas rajons 7024 3960 10984
8Rēzeknes rajons 3535 2897 6432
9Liepājas rajons 9023 6204 15227
10Valmieras rajons 4501 2592 7093
11Preiļu rajons 2001 1453 3454
12Alūksnes rajons 1572 1102 2674
13Madonas rajons 2569 1634 4203
14Balvu rajons 1265 895 2160
15Talsu rajons 3133 1809 4942
16Kuldīgas rajons 2874 1475 4349
17Ogres rajons 5316 2587 7903
18Krāslavas rajons 1068 967 2035
19Ludzas rajons 1060 1116 2176
20Saldus rajons 2536 1653 4189
21Ventspils rajons 3576 2563 6139
22Tukuma rajons 4174 2180 6354
23Jēkabpils rajons 3063 1996 5059
24Cēsu rajons 4867 2851 7718
25Daugavpils rajons 5567 5912 11479
26Rīgas rajons 129473 86942 216415

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.