Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 24.03.2018 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 207,694 149,537 357,231
1Liepājas rajons 8977 6404 15381
2Daugavpils rajons 5491 6075 11566
3Ventspils rajons 3529 2642 6171
4Rēzeknes rajons 3509 2990 6499
5Limbažu rajons 2818 1569 4387
6Cēsu rajons 4934 2937 7871
7Bauskas rajons 3025 2676 5701
8Tukuma rajons 4144 2272 6416
9Talsu rajons 3105 1866 4971
10Alūksnes rajons 1583 1127 2710
11Valkas rajons 1970 1234 3204
12Valmieras rajons 4452 2706 7158
13Preiļu rajons 1991 1473 3464
14Ogres rajons 5285 2707 7992
15Rīgas rajons 126216 92455 218671
16Gulbenes rajons 1278 989 2267
17Krāslavas rajons 1058 990 2048
18Ludzas rajons 1048 1146 2194
19Kuldīgas rajons 2831 1558 4389
20Jēkabpils rajons 3049 2054 5103
21Jelgavas rajons 7001 4112 11113
22Madonas rajons 2561 1675 4236
23Dobeles rajons 1926 1614 3540
24Saldus rajons 2528 1683 4211
25Aizkraukles rajons 2136 1649 3785
26Balvu rajons 1249 934 2183

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.