Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 02.08.2021 plkst. 02:49:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 172,182 201,466 373,648
1Dobeles rajons 2162 1968 4130
2Bauskas rajons 2729 3011 5740
3Krāslavas rajons 1139 1163 2302
4Liepājas rajons 8447 8122 16569
5Saldus rajons 2847 2286 5133
6Limbažu rajons 2910 2044 4954
7Tukuma rajons 4127 2884 7011
8Kuldīgas rajons 2778 1950 4728
9Gulbenes rajons 1376 1145 2521
10Preiļu rajons 2082 1788 3870
11Valmieras rajons 2485 1689 4174
12Aizkraukles rajons 1954 1968 3922
13Ludzas rajons 1176 1366 2542
14Alūksnes rajons 1614 1342 2956
15Talsu rajons 2955 2073 5028
16Jelgavas rajons 6753 5749 12502
17Cēsu rajons 5028 3742 8770
18Ogres rajons 4444 3441 7885
19Daugavpils rajons 5388 7317 12705
20Madonas rajons 2740 2040 4780
21Rēzeknes rajons 3589 3535 7124
22Balvu rajons 1348 1123 2471
23Ventspils rajons 3292 3382 6674
24Valkas rajons 2002 1513 3515
25Jēkabpils rajons 1717 1193 2910
26Rīgas rajons 95100 133632 228732

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.