Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 15.12.2018 plkst. 02:09:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 200,044 164,527 364,571
1Alūksnes rajons 1594 1155 2749
2Ludzas rajons 1050 1191 2241
3Ventspils rajons 3490 2756 6246
4Tukuma rajons 4149 2392 6541
5Daugavpils rajons 5421 6366 11787
6Valmieras rajons 4397 2881 7278
7Ogres rajons 5233 2939 8172
8Saldus rajons 2498 1775 4273
9Preiļu rajons 1957 1534 3491
10Madonas rajons 2585 1747 4332
11Rēzeknes rajons 3461 3113 6574
12Krāslavas rajons 1061 1020 2081
13Bauskas rajons 3083 2761 5844
14Limbažu rajons 2812 1642 4454
15Cēsu rajons 4959 3066 8025
16Balvu rajons 1249 969 2218
17Aizkraukles rajons 2158 1724 3882
18Kuldīgas rajons 2824 1641 4465
19Valkas rajons 1944 1290 3234
20Jēkabpils rajons 2998 2173 5171
21Dobeles rajons 1910 1675 3585
22Gulbenes rajons 1295 1028 2323
23Liepājas rajons 8748 6854 15602
24Jelgavas rajons 6967 4435 11402
25Talsu rajons 3069 1968 5037
26Rīgas rajons 119132 104432 223564

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.