Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 18.06.2018 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 205,110 154,555 359,665
1Gulbenes rajons 1293 1000 2293
2Ogres rajons 5253 2796 8049
3Krāslavas rajons 1058 999 2057
4Ludzas rajons 1046 1162 2208
5Alūksnes rajons 1582 1142 2724
6Madonas rajons 2580 1690 4270
7Limbažu rajons 2817 1599 4416
8Rīgas rajons 123846 96468 220314
9Jelgavas rajons 6964 4235 11199
10Tukuma rajons 4128 2329 6457
11Cēsu rajons 4953 2975 7928
12Daugavpils rajons 5517 6129 11646
13Jēkabpils rajons 3050 2077 5127
14Rēzeknes rajons 3478 3044 6522
15Dobeles rajons 1922 1633 3555
16Valkas rajons 1966 1253 3219
17Kuldīgas rajons 2825 1592 4417
18Ventspils rajons 3520 2684 6204
19Preiļu rajons 1978 1488 3466
20Talsu rajons 3086 1911 4997
21Saldus rajons 2521 1711 4232
22Aizkraukles rajons 2130 1671 3801
23Balvu rajons 1250 942 2192
24Bauskas rajons 3026 2708 5734
25Valmieras rajons 4428 2759 7187
26Liepājas rajons 8893 6558 15451

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.