Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 21.09.2018 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 202,616 159,679 362,295
1Limbažu rajons 2821 1622 4443
2Ogres rajons 5230 2883 8113
3Balvu rajons 1248 950 2198
4Saldus rajons 2503 1748 4251
5Valkas rajons 1959 1273 3232
6Rīgas rajons 121597 100450 222047
7Alūksnes rajons 1594 1147 2741
8Dobeles rajons 1918 1654 3572
9Jēkabpils rajons 3015 2142 5157
10Talsu rajons 3079 1943 5022
11Krāslavas rajons 1067 1005 2072
12Ventspils rajons 3501 2723 6224
13Cēsu rajons 4944 3032 7976
14Liepājas rajons 8764 6771 15535
15Madonas rajons 2581 1727 4308
16Rēzeknes rajons 3478 3071 6549
17Jelgavas rajons 6957 4365 11322
18Valmieras rajons 4406 2830 7236
19Aizkraukles rajons 2144 1696 3840
20Bauskas rajons 3054 2739 5793
21Daugavpils rajons 5499 6224 11723
22Ludzas rajons 1041 1174 2215
23Kuldīgas rajons 2818 1624 4442
24Gulbenes rajons 1293 1015 2308
25Tukuma rajons 4130 2366 6496
26Preiļu rajons 1975 1505 3480

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.