Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 08.12.2021 plkst. 02:49:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 183,233 214,405 397,638
1Aizkraukles rajons 2144 2050 4194
2Alūksnes rajons 1311 1149 2460
3Balvu rajons 1402 1172 2574
4Bauskas rajons 3389 3380 6769
5Cēsu rajons 4518 3579 8097
6Daugavpils rajons 5415 7411 12826
7Dobeles rajons 2121 2074 4195
8Gulbenes rajons 1376 1172 2548
9Jelgavas rajons 6742 5887 12629
10Jēkabpils rajons 3057 2547 5604
11Krāslavas rajons 1100 1218 2318
12Kuldīgas rajons 2916 2055 4971
13Liepājas rajons 8395 8302 16697
14Limbažu rajons 2769 2007 4776
15Ludzas rajons 1151 1405 2556
16Madonas rajons 2737 2077 4814
17Ogres rajons 5174 3982 9156
18Preiļu rajons 2058 1825 3883
19Rēzeknes rajons 3575 3600 7175
20Rīgas rajons 101749 140991 242740
21Saldus rajons 2570 2097 4667
22Talsu rajons 3268 2331 5599
23Tukuma rajons 4101 2957 7058
24Valkas rajons 2751 2058 4809
25Valmieras rajons 4187 3630 7817
26Ventspils rajons 3257 3449 6706

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.