Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Biedrības un nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas > Sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu dibinātāju sadalījums pēc to veida

Lursoft statistika | Sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu dibinātāju sadalījums pēc to veida

Dati apkopoti par visu periodu kopš subjektu reģistrācijas uzsākšanas LR Uzņēmumu reģistrā. Statistikas datos iekļauti visi dibinātāji statistikas periodā neatkarīgi no tā vai pats statistikas obkjekts eksistē šobrīd, t.i. statistikas datos iekļauti arī likvidēto sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu dibinātāju skaits.

Statistika aktualizēta 22.01.2019 plkst. 01:54:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKDibinātāju tips Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā11 118,610
1Fiziska persona 109,819
2Uzņēmējsabiedrība 5,896
3Biedrība (Sab.org.) 1,301
4Pašvaldība 735
5Valsts iestāde 255
6Pašvaldības iestāde 212
7Personu grupa 175
8Universitāte (akadēmija) 109
9Reliģiska organizācija 49
10Arodbiedrība 34
11Politiska organizācija 25

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.