Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrs > Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji

Lursoft statistika | Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji.

Statistika aktualizēta 25.04.2024 plkst. 09:52:41 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKLīgumi Skaits
1Kopā reģistrēti līgumi 24,472
2Izbeigti 1,279
3Grozījumi 139
4Ieraksta labošana 73
5Kļūda reģistrācijas procesā 7
6Aktuāli līgumi (šķirtība) 22,053
7Aktuāli līgumi (kopība) 573
8Aktuāli līgumi (atsevišķa manta) 489

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.