Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

Statistika aktualizēta 17.02.2019 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmējdarbības forma Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā24193,973176,955370,928
1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 140,420 131,881 272,301
2Zemnieku saimniecība (ZEM) 25,695 12,896 38,591
3Individuālais uzņēmums (IND) 11,744 11,740 23,484
4Individuālais komersants (IK) 11,355 11,093 22,448
5Kooperatīvā sabiedrība (KB) 1,852 1,843 3,695
6Akciju sabiedrība (AS) 1,050 1,337 2,387
7Pilnsabiedrība (PS) 617 290 907
8Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 601 375 976
9Filiāle (FIL) 333 1,691 2,024
10Komandītsabiedrība (KS) 144 245 389
11Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 110 41 151
12Paju sabiedrība (PAJ) 15 660 675
13Ģimenes uzņēmums (GIM) 9 93 102
14Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 8 117 125
15Eiropas komercsabiedrība (SE) 7 1 8
16Pašvaldības uzņēmums (PSV) 4 1,109 1,113
17Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 4 170 174
18Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 3 14 17
19Valsts uzņēmums (VU) 1 1,152 1,153
20Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 1 41 42
21Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 0 4 4
22Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 0 7 7
23Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 78 78
24Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 0 77 77

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.