Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

Statistika aktualizēta 22.11.2017 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmējdarbības forma Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā24215,100142,546357,646
1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 160,154 99,862 260,016
2Zemnieku saimniecība (ZEM) 26,340 12,181 38,521
3Individuālais uzņēmums (IND) 12,133 11,353 23,486
4Individuālais komersants (IK) 11,709 10,071 21,780
5Kooperatīvā sabiedrība (KB) 1,862 1,823 3,685
6Akciju sabiedrība (AS) 1,025 1,283 2,308
7Pilnsabiedrība (PS) 615 232 847
8Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 563 321 884
9Filiāle (FIL) 402 1,621 2,023
10Komandītsabiedrība (KS) 131 240 371
11Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 111 40 151
12Paju sabiedrība (PAJ) 16 659 675
13Ģimenes uzņēmums (GIM) 10 92 102
14Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 8 117 125
15Eiropas komercsabiedrība (SE) 6 1 7
16Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 5 169 174
17Pašvaldības uzņēmums (PSV) 4 1,109 1,113
18Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 3 14 17
19Valsts uzņēmums (VU) 1 1,152 1,153
20Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 1 41 42
21Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 1 76 77
22Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 0 4 4
23Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 0 7 7
24Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 78 78

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.