Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 17.02.2019
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 17.02.2019 plkst. 02:09:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 224,431 184,365 408,797
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 193,973 177,100 371,073
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 23,436 5,085 28,521
3Masu informācijas līdzekļi 4,564 677 5,241
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 1,113 1,296 2,409
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 956 45 1,001
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 278 7 285
7Šķīrējtiesas 73 154 227
8Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
9Eiropas ekonomisko interešu grupas 5 0 5
10Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) .NULL. .NULL. 1

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.