Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.02.2018
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 20.02.2018 plkst. 02:24:38 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 242,734 154,219 396,953
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 212,829 147,582 360,411
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 22,892 4,530 27,422
3Masu informācijas līdzekļi 4,550 660 5,210
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 1,121 1,245 2,366
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 812 14 826
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 273 7 280
7Šķīrējtiesas 72 154 226
8Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) 147 26 173
9Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
10Eiropas ekonomisko interešu grupas 5 0 5

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.