Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 22.11.2017
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 22.11.2017 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 244,780 149,250 394,030
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 215,100 142,695 357,795
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 22,668 4,469 27,137
3Masu informācijas līdzekļi 4,539 660 5,199
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 1,135 1,225 2,360
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 809 14 823
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 273 7 280
7Šķīrējtiesas 71 154 225
8Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) 148 25 173
9Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
10Eiropas ekonomisko interešu grupas 4 0 4

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.