Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 17.08.2018
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 17.08.2018 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 237,417 165,452 402,870
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 207,383 158,348 365,731
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 23,017 4,957 27,974
3Masu informācijas līdzekļi 4,562 672 5,234
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 1,115 1,270 2,385
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 956 43 999
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 274 7 281
7Šķīrējtiesas 72 154 226
8Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
9Eiropas ekonomisko interešu grupas 5 0 5
10Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) .NULL. .NULL. 1

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.