Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 25.03.2023
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 25.03.2023 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 212,220 237,777 449,997
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 181,115 228,237 409,352
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 26,247 6,119 32,366
3Masu informācijas līdzekļi 3,358 834 4,192
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 159 2,342 2,501
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 960 67 1,027
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 282 9 291
7Šķīrējtiesas 62 166 228
8Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
9Eiropas ekonomisko interešu grupas 4 1 5
10Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) 0 1 1

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2023 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.