Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti

Lursoft statistika Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 08.04.2024 līdz 14.04.2024.


Uzņēmumu reģistrs
NPKReģistrēti subj. Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā1 1
1Zemnieku saimniecība 1

NPKLikvidēti subjekti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā2 13
1Individuālais uzņēmums 5
2Zemnieku saimniecība 8


Komercreģistrs
NPKReģistrēti subj. Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā4 186
1Individuālais komersants 19
2Komandītsabiedrība 1
3Pilnsabiedrība 1
4Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 165

NPKLikvidēti subjekti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā2 139
1Individuālais komersants 12
2Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 127


Darbības ar komercķīlām
NPKKomercķīlas Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā2193
1Reģistrēto komercķīlu skaits 97
2Dzēsto komercķīlu skaits 96


Lielākie komercķīlu ņēmēji
NPKKomercķīlas ņēmējs Skaits Kopā
 9Ierakstu skaitsSumma
Kopā571169527469.03
1Luminor Bank AS 21 36,583,870.56
2Attīstības finanšu institūcija Altum, Akciju sabiedrība 17 753,455.47
3SEB banka, AS 12 92,440,658.00
4BluOr Bank AS, 12 35,322,998.00
5Swedbank, 9 4,426,487.00


!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.