Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa UDF un reģistrēšanas gadiem

Statistika aktualizēta 22.11.2017 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Uzņēmējdarbības forma1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kopā
Akciju sabiedrība (AS) 391 249 229 275 106 69 97 65 55 55 50 36 24 27 47 50 50 40 36 26 34 36 49 57 55 49 52 2309
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 1 0 0 0 0 2 8 9 10 9 7 38 43 66 57 53 64 50 52 56 49 67 46 48 55 41 53 884
Eiropas komercsabiedrība (SE) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Filiāle (FIL) 173 94 151 266 183 121 141 135 94 45 48 46 52 61 60 53 57 59 52 41 27 27 15 6 8 3 5 2023
Ģimenes uzņēmums (GIM) 6 14 9 29 20 10 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Individuālais komersants (IK) 129 225 177 398 332 270 207 164 147 111 66 925 1524 1948 1624 1747 1877 2104 1702 1245 943 762 725 678 633 604 516 21783
Individuālais uzņēmums (IND) 3312 3551 2714 4060 3118 2089 1498 1256 899 524 279 43 35 19 8 13 7 8 4 8 7 9 9 3 4 4 5 23486
Komandītsabiedrība (KS) 22 25 19 29 23 14 16 27 9 7 7 5 5 6 11 18 16 13 11 15 7 12 17 19 3 8 7 371
Kooperatīvā sabiedrība (KB) 3 472 1497 324 193 120 97 102 120 158 127 55 60 85 45 56 27 29 21 17 7 11 22 12 8 7 10 3685
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 0 6 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 1 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 0 119 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 18 17 12 21 11 9 5 12 10 18 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Paju sabiedrība (PAJ) 54 474 24 12 32 39 21 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Pašvaldības uzņēmums (PSV) 359 260 152 130 87 62 33 18 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113
Pilnsabiedrība (PS) 2 0 0 0 1 1 0 2 2 7 12 33 31 35 40 22 38 56 68 64 47 58 64 96 60 53 55 847
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 28 8 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 9194 13048 12200 12934 5173 5541 5979 6299 6148 6473 6325 4773 5487 7350 8783 11232 11970 8932 7171 11899 16844 15751 15354 13992 12557 10318 8297 260024
Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 28 24 7 7 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Valsts uzņēmums (VU) 807 110 170 17 32 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153
Zemnieku saimniecība (ZEM) 1747 18854 5743 2967 1955 1097 1306 747 659 561 382 272 342 505 240 160 99 54 108 48 80 158 66 57 102 118 94 38521
Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 0 1 9 7 15 9 13 26 16 13 6 3 3 6 13 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 1 151
Kopā 16289 37632 23124 21488 11308 9483 9465 8904 8208 8002 7361 6233 7606 10108 10928 13404 14208 11347 9228 13422 18045 16891 16368 14968 13486 11206 9095 357807

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.