Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa UDF un reģistrēšanas gadiem

Statistika aktualizēta 25.03.2023 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Uzņēmējdarbības forma1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kopā
Akciju sabiedrība (AS) 387 247 226 273 105 69 96 62 56 56 50 36 24 27 47 53 52 41 36 28 38 37 49 52 59 50 60 54 34 25 26 19 2 2476
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 1 0 0 0 0 2 8 9 10 9 7 38 43 66 57 53 64 50 52 56 49 68 46 48 58 41 59 77 81 67 54 56 9 1238
Eiropas komercsabiedrība (SE) 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Filiāle (FIL) 173 94 151 266 183 121 141 135 94 45 48 46 52 61 60 53 57 59 52 41 27 27 15 6 8 3 5 0 6 5 10 3 0 2047
Ģimenes uzņēmums (GIM) 6 14 9 29 20 10 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Individuālais komersants (IK) 132 237 183 405 342 277 211 164 151 115 67 925 1524 1949 1625 1748 1877 2104 1702 1245 943 762 725 676 632 604 560 514 579 498 466 741 238 24921
Individuālais uzņēmums (IND) 3309 3546 2712 4055 3104 2082 1496 1255 891 520 278 43 34 19 8 13 7 8 4 8 7 9 9 2 4 4 4 4 6 2 10 7 1 23461
Komandītsabiedrība (KS) 22 25 19 29 23 14 16 27 9 7 7 5 5 6 10 18 16 13 11 15 7 11 17 19 4 8 11 15 5 1 13 6 2 416
Kooperatīvā sabiedrība (KB) 3 472 1495 324 193 120 97 102 120 158 127 55 60 85 44 56 27 29 21 17 7 11 22 12 8 7 10 9 17 7 12 6 4 3737
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 0 6 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 1 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 0 119 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 18 17 12 21 11 9 5 12 10 18 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Paju sabiedrība (PAJ) 54 474 24 12 32 39 21 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Pašvaldības uzņēmums (PSV) 359 260 152 130 87 62 33 18 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113
Pilnsabiedrība (PS) 2 0 0 0 1 1 0 2 2 7 12 33 31 35 40 22 38 56 68 64 47 57 64 96 60 53 61 51 39 38 46 26 7 1059
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 28 8 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 9198 13069 12209 12940 5183 5547 5983 6305 6152 6478 6325 4774 5489 7354 8786 11230 11967 8931 7171 11897 16839 15753 15351 13999 12550 10319 9341 9867 9595 8234 8491 7903 2074 307304
Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 28 24 7 7 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Valsts uzņēmums (VU) 807 110 170 17 32 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153
Zemnieku saimniecība (ZEM) 1745 18825 5730 2960 1950 1091 1301 746 658 556 382 271 341 500 238 158 99 54 108 48 80 157 66 55 102 116 98 69 82 62 98 58 16 38820
Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 0 1 9 7 15 9 13 25 16 12 6 3 3 6 13 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 151
Kopā 16288 37628 23120 21485 11308 9483 9465 8904 8208 8001 7361 6233 7606 10108 10928 13404 14208 11347 9228 13422 18044 16892 16365 14965 13486 11206 10210 10660 10444 8939 9227 8826 2353 409352

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2023 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.