Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmumu maksātnespēja > Maksātnespējas procesu pasludināšanas skaits pa gadiem

Lursoft statistika | Maksātnespējas procesu pasludināšanas skaits pa gadiem

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos, sākot ar 2008.gada 1.janvāri statistikas par Maksātnespējas reģistrā ierakstāmajām ziņām, kas saistītas ar ierosināto maksātnespējas lietu skaitu sadalījumu pēc darbības formas, ir pieejamas: Kopējais ierosināto MNP lietu skaits sadalījumā pēc darbības formas

Uzņēmumu reģistrā līdz 19.10.2018 ir reģistrētas 10,419 uzņēmumu maksātnespēju pasludināšanas.

Statistika par datumu skaitu, ar kuriem pasludināta uzņēmumu maksātnespēja.

Statistika aktualizēta 19.10.2018 plkst. 14:51:46 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKGads VU AS SIA SOU UZN IK KBS PS SE PAP FIL KB GIM KS IND KSS AKF ZVJ LIG ZEM REL KBU PAJ SCE PSV Kopā
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā18 127 311 8,339 0 4 38 1 0 0 0 0 130 1 2 967 2 0 0 2 332 0 3 78 0 81 10,419
12017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32008 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42007 0 5 932 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 0 50 0 0 0 0 18 0 0 3 0 2 1,027
52006 0 2 778 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 1 71 0 0 0 0 20 0 0 3 0 0 895
62005 0 9 675 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 63 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 770
72004 1 20 1024 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 132 0 0 0 0 36 0 0 4 0 2 1,230
82003 3 21 1331 0 1 2 0 0 0 0 0 21 0 0 137 0 0 0 0 52 0 1 6 0 10 1,586
92002 5 27 896 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 88 0 0 0 0 35 0 0 6 0 11 1,087
102001 1 28 723 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 99 0 0 0 1 45 0 0 10 0 13 936
112000 3 32 648 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 89 0 0 0 1 32 0 0 9 0 11 837
121999 0 50 425 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 81 0 0 0 0 28 0 0 8 0 15 618
131998 13 40 313 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 86 0 0 0 0 21 0 2 4 0 11 505
141997 91 36 326 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 43 1 0 0 0 25 0 0 15 0 3 553
151996 4 19 178 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 21 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 237
161995 3 14 62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 91
171994 1 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 33
181993 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

VU - Valsts uzņēmums ; AS - Akciju sabiedrība ; SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ; SOU - Sabiedriskās organizācijas uzņēmums ;
UZN - Uzņēmējsabiedrības uzņēmums ; IK - Individuālais komersants ; KBS - Kooperatīvo biedrību savienība ; PS - Pilnsabiedrība ;
SE - Eiropas komercsabiedrība ; PAP - Sabiedrība ar papildu atbildību ; FIL - Filiāle ; KB - Kooperatīvā sabiedrība ;
GIM - Ģimenes uzņēmums ; KS - Komandītsabiedrība ; IND - Individuālais uzņēmums ; KSS - Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums ;
AKF - Ārvalsts komersanta filiāle ; ZVJ - Zvejnieku saimniecība ; LIG - Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību ; ZEM - Zemnieku saimniecība ;
REL - Reliģiskas organizācijas uzņēmums ; KBU - Kooperatīvo biedrību uzņēmums ; PAJ - Paju sabiedrība ; SCE - Eiropas kooperatīvā sabiedrība ;
PSV - Pašvaldības uzņēmums ;

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.