Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu likvidācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu likvidācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Likvidēto uzņēmumu skaits pa gadiem, griezumā pa uzņēmējdarbības formām.

Statistika aktualizēta 19.12.2018 plkst. 02:29:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Uzņēmējdarbības forma1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kopā
Akciju sabiedrība (AS) 3 0 6 8 9 19 21 30 38 38 73 61 50 65 76 67 245 50 48 97 32 45 42 30 37 44 72 24 1330
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 17 17 19 20 28 19 26 26 34 25 26 27 35 43 367
Eiropas komercsabiedrība (SE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Filiāle (FIL) 0 6 13 39 7 23 22 27 93 134 32 75 138 139 182 190 57 36 58 51 48 57 63 15 43 45 29 42 1664
Ģimenes uzņēmums (GIM) 0 1 0 2 2 2 0 0 4 0 2 1 0 4 20 3 35 2 5 7 1 0 0 0 0 1 0 1 93
Individuālais komersants (IK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 104 223 312 454 649 852 689 824 763 758 1154 1322 1238 806 748 10943
Individuālais uzņēmums (IND) 8 104 229 316 386 503 355 398 382 267 311 288 430 877 1983 421 340 315 345 217 286 249 242 403 701 575 484 284 11699
Komandītsabiedrība (KS) 0 0 3 6 5 3 3 2 5 4 23 4 4 3 23 12 78 6 7 9 5 4 6 7 8 4 7 2 243
Kooperatīvā sabiedrība (KB) 0 2 40 77 82 60 57 75 94 247 240 203 142 77 80 67 26 38 29 24 20 22 18 25 28 30 22 10 1835
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 0 2 10 8 14 12 1 7 3 4 3 0 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 0 0 18 13 25 12 23 5 9 6 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 0 0 1 2 1 3 0 2 6 8 5 7 8 12 44 5 50 2 5 7 0 0 1 0 0 0 0 1 170
Paju sabiedrība (PAJ) 0 2 25 69 41 47 39 44 52 17 15 8 14 35 97 17 75 14 15 25 2 1 0 2 1 2 0 1 660
Pašvaldības uzņēmums (PSV) 2 8 19 85 94 48 36 95 91 46 79 56 84 134 165 14 8 8 9 21 1 2 0 2 1 0 1 0 1109
Pilnsabiedrība (PS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6 9 15 13 18 21 11 17 19 27 36 40 47 288
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 17 8 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 41
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 9 52 155 498 1142 1329 9390 9353 1050 1354 1107 1619 1562 2698 4176 1612 9373 3276 3948 7343 2273 2762 2593 3661 6314 9024 14128 18709 120510
Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 0 0 3 2 1 1 6 6 0 7 16 0 0 3 11 6 4 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 77
Valsts uzņēmums (VU) 4 27 32 55 56 159 161 147 140 62 139 33 35 37 18 38 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1152
Zemnieku saimniecība (ZEM) 0 7 9 5 41 71 151 713 463 304 400 328 386 505 1410 443 341 329 341 282 379 359 377 1053 1556 1195 847 525 12820
Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 3 4 1 5 6 4 9 1 41
Kopā 27 210 556 1188 1902 2295 10280 10900 2438 2502 2452 2704 2905 4726 8553 3274 11185 4765 5715 8834 3921 4306 4152 6401 10070 12228 16480 20439 165408

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.