Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Statistika Latvijas rajonu un to centru griezumā > Preiļi

Lursoft statistika | Preiļi

Pilsēta/rajons: Preiļi


Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. Papildus iekļauti dati par apgrozījuma pieauguma tempu salīdzinājumā ar trim iepriekšējiem periodiem.
Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
Iekļauti dati par apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Aktīvo uzņēmumu skaits, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Nozaru uzņēmumu skaits, kuriem ir bijis apgrozījuma pieaugums, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa mēnešiem
Subjektu pārreģistrācijas dinamika Komercreģistrā pēc uzņēmējdarbības formām
Subjektu pārreģistrācijas dinamika pa mēnešiem
Uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa gadiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2021 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.