Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Statistika Latvijas novadu/pilsētu griezumā > Ludzas novads

Lursoft statistika | Ludzas novads

Novads/Pilsēta: Ludzas novads


Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām
Dinamika pa gadiem
Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika
Dinamika pa gadiem Komercreģistrā un Uzņēmumu Reģistrā
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. Papildus iekļauti dati par apgrozījuma pieauguma tempu salīdzinājumā ar trim iepriekšējiem periodiem.
Aktīvo uzņēmumu skaits, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa mēnešiem
Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa gadiem
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem
Iekļauti dati par apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Nozaru uzņēmumu skaits, kuriem ir bijis apgrozījuma pieaugums, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Subjektu pārreģistrācijas dinamika Komercreģistrā sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Subjektu pārreģistrācijas dinamika pa mēnešiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.