Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Statistika Latvijas novadu/pilsētu griezumā > Mārupes novads

Lursoft statistika | Mārupes novads

Novads/Pilsēta: Mārupes novads


Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām
Dinamika pa gadiem
Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika
Dinamika pa gadiem Komercreģistrā un Uzņēmumu Reģistrā
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. Papildus iekļauti dati par apgrozījuma pieauguma tempu salīdzinājumā ar trim iepriekšējiem periodiem.
Aktīvo uzņēmumu skaits, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa mēnešiem
Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa gadiem
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem
Iekļauti dati par apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Nozaru uzņēmumu skaits, kuriem ir bijis apgrozījuma pieaugums, sakārtots pēc nozares
Nozares sakārtotas dilstošā secībā pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita
Subjektu pārreģistrācijas dinamika Komercreģistrā sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Subjektu pārreģistrācijas dinamika pa mēnešiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1993-2024. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības (Lursoft privātuma politika) un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

Lursoft portālos publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīti tajos izmantotie datu avoti.