PAKALPOJUMU SARAKSTS UN SALĪDZINĀJUMS STARP ABONĒŠANAS VEIDIEM

Sīkāk par katru abonēšanas veidu un pakalpojumu CENĀM iespējams lasīt, uzklikšķinot uz attiecīgā abonementa nosaukuma.

Cenas norādītas EUR. Pakalpojumu cenā iekļauts PVN.
* Pakalpojumam atlaide netiek piemērota
Pakalpojums Abonements
Uzņēmumu datu bāzes S Online Z EBR
Uzņēmuma meklēšana Komercreģistrā 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) nosaukums, tiesiskā forma un reģistrācijas datums 0.00 0.00
Uzņēmuma paplašinātā meklēšana Komercreģistrā 0.00 0.00
Uzņēmumu (komersanta) dalībnieku meklēšanas rezultāti 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas numurs 0.00 0.00
Uzņēmuma nosaukums 0.00 0.00
Uzņēmumu (komersanta) amatpersonu meklēšanas rezultāti 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) juridiskā adrese un tālruņa numurs 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) reģistrētais pamatkapitāls 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) amatpersonu saraksts 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) vēsturiskais amatpersonu saraksts 0.00 0.77
Uzņēmuma (komersanta) dalībnieku saraksts 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) vēsturiskais dalībnieku saraksts 0.00 1.20
Uzņēmuma (komersanta) prokūru saraksts 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) vēsturisko prokūru saraksts 0.00 0.07
Uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības dati 0.00 0.00
Meklēšana dokumentos 0.00 0.00
Skenēts dokuments * 0.28 0.34
UR ārējās juridiskās personas 0.00 0.00
UR ārējās juridiskās personas meklēšana 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) amatpersonas paraksta paraugs (skenētā veidā) 0.28 0.34
Maksātnespējas procesu meklēšana 0.00 0.00
Iepriekšējo nosaukumu saraksts 0.00 0.00
Pilna izziņa par reģistrācijas apliecību 0.00 0.00
Uzņēmumu izvērstā meklēšana (par katriem 20 atrastajiem ierakstiem) 1.42 1.71
Uzņēmumu reģistra pieņemtā lēmuma elektroniskā kopija 0.36 0.43
Viena kreditora pieteikuma izziņa 2.85 3.41
Ārvalstu pārstāvniecību meklēšana 0.00 0.00
Maksātnespējas procesi, tiesiskās aizsardzības procesi, kas reģistrēti saskaņā ar Maksātnespējas likumu 0.00 0.00
Koncernu meklēšana 0.00 0.00
Maksātnespējas procesi, kas reģistrēti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 0.00 0.00
Koncesiju meklēšana 0.00 0.00
Izziņa par koncernu 1.68 2.02
Izziņa par koncesiju 1.42 1.71
Iepriekšējās adreses 0.00 0.00
Izmaiņu žurnāls 0.00 0.00
Uzņēmumu reģistra ziņas 0.00 0.00
Komercķīlu reģistra ieraksti 0.00 0.00
Finanšu rādītāji 0.00 0.20
Individuālais komersants 0.00 0.00
Uzņēmuma novērtējums- uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00
Uzņēmuma novērtējums 0.50 1.00
Saistību grafs 5.00 6.00
Ziņas - uzņēmuma notikumi 0.00 0.00
Skenēts (OCR) dokuments, kur lapu skaits nav zināms 2.00 2.40
Vēsturisko komercķīlu reģistra ieraksti 0.00 0.00
Datu eksports no grafa kartē 0.00 2.00
Izziņas cena par aktuāliem datiem 0.00 0.80
Patiesie labuma guvēji 0.00 0.00
Meklēšana Lursoft 0.00 0.00
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 0.25 0.30
Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati 0.00 0.60
Pēc meklēšanas kritērijiem nekas netika atrasts 0.00 0.00
Publisko personu un iestāžu izziņa 0.00 0.00
Darbības veidu izmaiņu vēsture 0.20 0.25
Saistību grafs kartē Excel formātā 0.00 2.00
Saistību grafs kartē 5.00 6.00
Saistību grafs kartē. Nav saistību 0.00 0.00
AML izziņa 0.50 2.00
Cena par tiesas sēdes kartīti 0.10 0.50
Cena par tiesu sēžu kalendāra apskati 0.20 0.70
Izziņas cena par vēsturiskiem datiem 0.00 1.00
Sabiedriskā labuma organizācijas izziņa 0.00 0.20
Latvijas Vēstneša paziņojumi kreditoriem (nav ierakstu)
Latvijas Vēstneša paziņojumi kreditoriem 0.00 0.20
Sociālā uzņēmuma dati
Sociālā uzņēmuma dati
Vēsturiski maksātnespējas procesi, kas reģistrēti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 0.00 0.00
Personu kataloga pamatdati
Valsts atbalsts 0.08 0.10
Skats "Uzņēmumu izvērstā meklēšana"
Uzņēmuma notikumu hronoloģiska attēlošana
Uzņēmuma notikumu hronoloģiska attēlošana
Juridiskās vai fiziskās personas esamība patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs 3.00 3.60
Pārbaude juridiskās vai fiziskās personas esamībai patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs 0.50 0.60
PVN maksātāja datu vēsture 0.00 0.20
Pamatkapitāls, vēsturiskie dati 0.00 0.00
Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja vēsture 0.10 0.20
VID lēmumu saraksts 0.25 0.30
S Online Z EBR
Nozares finanšu koeficienti par trīs gadiem 5.00 8.53
Nozares finanšu koeficienti par vienu gadu 3.00 5.98
Uzņēmuma (komersanta) finanšu analīze par vienu gadu 2.99 3.59
Finanšu analīzes koeficienta aprēķinā iekļauto uzņēmumu saraksts 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) gada pārskats skenētā veidā * 0.28 0.34
Uzņēmuma (komersanta) gada pārskats iesniegtajā formātā 6.83 8.20
Uzņēmuma (komersanta) gada pārskata iesniegtajā formātā pielikums 0.00 0.00
Uzņēmuma (komersanta) gada pārskats iesniegtajā formātā XML 1.42 1.70
Uzņēmuma (komersanta) pēdējā gada bilance 4.27 5.12
Uzņēmuma (komersanta) bilance par iepriekšējiem gadiem (par katru gadu) 0.99 1.19
Uzņēmuma (komersanta) pēdējā gada peļņas vai zaudējumu aprēķina dati 2.56 3.42
Uzņēmuma (komersanta) peļņas vai zaudējumu aprēķina dati par iepriekšējiem gadiem (par katru gadu) 0.99 1.19
Uzņēmuma izvērstā analīze * 9.90 11.88
Uzņēmuma (komersanta) naudas plūsmas pārskats (par vienu gadu) 0.99 1.19
Multi atskaite par bilanci par pirmajiem diviem izvēlētajiem finanšu gadiem cena 1.42 EUR kopā (cena bez Lursoft abonementa ir 1.70 EUR); par katru nākamo finanšu gadu (x) cena 1.42 EUR (cena bez Lursoft abonementa ir 1.70 EUR) 1.42 1.70
Multi atskaite par peļņas vai zaudējumu aprēķinu par pirmajiem diviem izvēlētajiem finanšu gadiem cena 1.42 EUR kopā (cena bez Lursoft abonementa ir 1.70 EUR), par katru nākamo finanšu gadu (x) cena 1.42 EUR (cena bez Lursoft abonementa ir 1.70 EUR) 1.42 1.70
Iesniegtie gada pārskati nozarē 0.00 0.00
Gada pārskats (publisks avots) 2.85 3.42
Biedrības gada pārskats iesniegtajā formātā 1.41 1.69
Biedrības bilance 0.70 0.84
Biedrības ieņēmumu un izdevumu pārskats 0.70 0.84
Gada pārskatu saraksts 0.00 0.00
S Online Z EBR
Izraksts no Komercķīlu reģistra 0.00 0.00
Izraksts no Laulāto mantisko attiecību reģistra 0.71 0.85
Atsaukto pilnvaru reģistrs (par katru atlases rezultātu) 0.01 0.01
Personas dalība uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 1.06 1.71
Personas ieņemamie amati uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 0.71 0.85
Personas prokūras uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 0.71 0.85
Filiāļu saraksts (par katru uzņēmumu) 0.14 0.17
Maksātnespējas procesi 0.00 0.00
Viena nodrošinājuma (aresta vai aizlieguma) izziņa 2.85 3.41
Personas ieņemamie amati citos uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 0.71 0.85
Personas dalība citos uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 1.06 1.71
Viena nodrošinājuma (aresta vai aizlieguma) izziņa 2.85 3.41
Filiāļu saraksts (par katru uzņēmumu) 0.14 0.17
Vēsturisko filiāļu saraksts (par katru uzņēmumu) 0.14 0.17
Vēsturiskais izraksts no Laulāto mantisko attiecību reģistra 0.71 0.85
Personas vēsturiski ieņemamie amati uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 0.71 0.85
Personas profils, vēsturiski patiesie labuma guvēji 0.50 0.60
Vēsturiskais izraksts no Komercķīlu reģistra 0.00 0.00
Viena vēsturiska nodrošinājuma (aresta vai aizlieguma) izziņa 2.85 3.41
Personas vēsturiskās prokūras uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 0.71 0.85
Personas vēsturiskā dalība uzņēmumos (par katru uzņēmumu) 1.06 1.71
Personas profils XML 0.00 0.00
Personas profils, revidenti 0.00 0.00
Personas profils, patiesie labuma guvēji 0.50 0.60
S Online Z EBR
Meklēšanas rezultāti Komercķīlu reģistra datu bāzē 0.00 0.00
Mani komercķīlu devēji 0.00 0.00
Viena komercķīlas lietas izziņa 1.35 1.62
S Online Z EBR
Meklēšanas rezultāti (par katriem 10 atrastajiem ierakstiem) 0.00 0.00
Pilna izziņa par vienu masu informācijas līdzekli 0.71 0.85
S Online Z EBR
Meklēšanas rezultāti atsaukto pilnvaru reģistrā par katru lapu (līdz 20 ierakstiem lapā) 0.07 0.09
Izziņa par atsaukto pilnvaru 0.71 0.85
Atsaukto pilnvaru reģistra žurnāla atlases kritēriji par katru lapu (līdz 20 ieraksti lapā) 0.07 0.09
S Online Z EBR
Līgums no Laulāto mantisko attiecību reģistra 1.00 1.71
Meklēšana Laulāto mantisko attiecību reģistrā (par katriem 20 atrastajiem ierakstiem) 0.00 0.00
Līgums no Laulāto mantisko attiecību reģistra – Mani dati 0.00 0.00
S Online Z EBR
Tiesas procesu meklēšanas rezultāti (par katriem 20 atrastajiem ierakstiem) 0.71 0.85
Viena tiesas procesa apraksts 0.28 0.34
S Online Z EBR
Rakstu meklēšana Laikrakstu bibliotēkā 0.00 0.00 0.00
ARCIS preses apskats * 0.28 0.34 0.28
Iepirkumu uzraudzības birojs 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Auseklis" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Auseklis" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Baldones Ziņas" raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Bauskas Dzīve" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Bauskas Dzīve" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Birža" raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Bizness un Baltija" raksts * 0.36 0.43 0.36
Laikraksta "Brīvā Daugava" raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Čas" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Čas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Diena" šīs dienas raksts 0.40 0.48 0.40
Laikraksta "Diena" arhīva raksts * 1.00 1.20 1.00
Laikraksta "Diena" (RU) arhīva raksts * 0.12 0.15 0.12
Laikraksta "Dienas Bizness" raksts * 0.36 0.43 0.36
Laikraksta "Dinaburg Vesti" raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Druva" šīs dienas raksts 0.20 0.24 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.20 0.24 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.20 0.24 0.20
Laikraksta "Druva" raksts, kas vecāks par gadu * 0.20 0.24 0.20
Laikraksta "Dzirkstele" šīs dienas raksts * 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Dzirkstele" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Fakts" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Jaunā Avīze" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Jēkabpils Ziņas" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Jurista Vārds" raksts * 1.00 1.20 1.00
Laikraksta "Kursas Laiks" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Kursas Laiks" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Kurzemes Ekspresis" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Kurzemes Vārds" raksts * 0.17 0.20 0.17
Laikraksta "Kurzemnieks" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Kurzemnieks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Kurzemnieks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Kurzemnieks" raksts, kas vecāks par vienu gadu * 0.11 0.14
Laikraksta "Latgales Laiks" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Latgales Laiks" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Latgales Laiks" (RU) raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Latvijas Avīze" raksts * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" raksts * 0.14 0.17 0.14
Laikraksta "Lauku Avīze" arhīva raksts * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Liesma" raksts * 0.04 0.06 0.04
Laikraksta "Lietišķā Diena" raksts * 0.36 0.43 0.36
Laikraksta "Likuma Vārdā" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Literatūra un Māksla" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Madonas Ziņas" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Mājas Viesis" raksts * 0.21 0.26 0.21
Laikraksta "Nacionālā Neatkarība" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Novaja Gazeta" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Novaja Gazeta" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Ogres Ziņas" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Praktiskais Latvietis" raksts * 0.21 0.26 0.21
Laikraksta "Republika.lv" arhīva raksts * 0.28 0.34 0.28
Laikraksta "Respublika" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Rīgas Balss" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksts "Rīta Ekspresis" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Rītdiena" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Siguldas Elpa" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Siguldas Elpa" arhīva raksts * 0.09 0.10 0.09
Laikraksta "Sporta Avīze" raksts * 0.19 0.23 0.19
Laikraksta "Staburags" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Staburags" raksts, kas vecāks par vienu gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Telegraf" raksts * 0.40 0.48 0.40
Laikraksta "Tukuma Ziņotājs" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Valmieras Ziņas" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Vakara Ziņas" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Večernaja Riga" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Vidzemes Piekraste" raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" šīs dienas raksts * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Vietējā Latgales Avīze" raksts, kas vecāks par vienu gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "Zemgales Ziņas" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "Zemgales Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Laikraksta "ZiemeļLatvija" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Laikraksta "ZiemeļLatvija" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Nasdaq OMX Riga raksts * 0.28 0.34 0.28
Pietiek.com raksts 0.00 0.00 0.00
Vakara avīzes "Vakara Ziņas" arhīva raksts * 0.03 0.03 0.03
Vesels.lv raksts * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Bizness un Referents" raksts * 0.36 0.43 0.36
Žurnāla "Komersanta Vēstnesis" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Māja" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.03 0.03
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Žurnāla "Māja" raksts, kas vecāks par gadu * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Mēs" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Nedēļa" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Nedēļa" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.09 0.07
Žurnāla "Saldā Dzīve" arhīva raksts * 0.11 0.14 0.11
Žurnāla "Sarunas pie ģimenes pavarda" raksts 0.00 0.00 0.00
Žurnāla "Vakara Ziņas" šīs dienas raksts 0.19 0.23 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.19 0.23 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.19 0.23 0.19
Žurnāla "Vakara Ziņas" raksts, kas vecāks par gadu * 0.19 0.23 0.19
Ziņu aģentūras BNS raksts - pirmo 5 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00 2.40 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 5 līdz 10 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00 2.40 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 10 līdz 24 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00 2.40 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 24 līdz 120 stundu laika posmā no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00 2.40 2.00
Ziņu aģentūras BNS raksts - no 120 stundām un vecāks no ievietošanas brīža Sistēmā * 2.00 2.40 2.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par gadu 0.00 0.00 0.00
Pašvaldības izdevuma šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par vienu dienu 0.00 0.00 0.00
Pašvaldības izdevuma raksts, kas vecāks par mēnesi 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Vesti Segodnia" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "Vesti Segodnia" arhīva raksts * 0.11 0.13 0.11
Laikraksta "Vesti Segodnia" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.03 0.04 0.03
Laikraksta "Vesti Segodnia" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.07 0.08 0.07
Portāla Mindlink.lv arhīva raksts * 3.40 4.08 3.40
Business Riga (EN, RU) * 0.50 0.60 0.50
Business Riga (LV) * 0.60 0.72 0.60
Laikraksta "Patiesā Dzīve" arhīva raksts * 0.43 0.52 0.43
Laikraksta "The Baltic Times" arhīva raksts, kas vecāks par gadu * 0.20 0.24 0.20
Laikraksta "The Baltic Times" šīs dienas raksts 0.00 0.00 0.00
Laikraksta "The Baltic Times" raksts, kas vecāks par mēnesi * 0.15 0.18 0.15
Laikraksta "The Baltic Times" raksts, kas vecāks par vienu dienu * 0.10 0.10 0.10
Alojas Novada Vēstis raksts
Amatas Avīze raksts
Aizkraukles Domes Vēstis raksts
Alūksnes Novada Vēstis raksts
Burtnieku Novada Vēstis raksts
Baldones ziņas raksts
Babītes Ziņas raksts
Cēsu Vēstis raksts
Cesvaines Ziņas raksts
Dagdas Novada Ziņas raksts
Žurnāla "Dienas Bizness" raksts 0.59 0.71 0.59
Laikraksts "Kulturas diena un Izklaide" 2.00 2.40 2.00
Delfi Plus raksts
Žurnāls Sestdiena (neatkarīgi no publicēšanas datuma) 2.00 2.40 2.00
Engures Novada Ziņas raksts
Žurnāla "iBizness" raksts 1.00 1.20 1.00
Žurnāla "iFinanses" raksts 1.00 1.20 1.00
Inčukalna Novada Vēstis raksts
Žurnāla "iTiesības" raksts 1.00 1.20 1.00
Ikšķiles Vēstis raksts
Iecavas Ziņas raksts
Jelgavas Vēstnesis raksts
Jelgavas Novada Ziņas raksts
Jūrmalas Avīze raksts
Jēkabpils Vēstis raksts
Laikraksta "Jūrmalas Vārds" raksts 0.20 0.24 0.20
Kuldīgas Novada Vēstis raksts
Ķeguma Novada Ziņas raksts
Kocēnu Novada Vēstis raksts
Kandavas Novada Vēstnesis raksts
Krimuldas Novada Vēstis raksts
Žurnāla "Kapitāls" raksts 0.59 0.71 0.59
Kurmenīte raksts
Līgatnes Novada Ziņas raksts
Līvānu Novada Vēstis raksts
Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti! raksts
Laikam Līdzi raksts
Lielvārdes Novada Ziņas raksts
Ļaudis un Darbi raksts
Mārupes Vēstis raksts
Žurnāla "Praktiskā Astroloģija" raksts 0.19 0.23 0.19
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" šīs dienas raksts 0.11 0.13 0.11
Par vienu dienu vecāks raksts laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze". 0.11 0.13 0.11
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" raksts, kas vecāks par vienu mēnesi 0.19 0.23 0.19
Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" raksts, kas vecāks par vienu gadu 0.19 0.23 0.19
Ozolnieku Avīze raksts
Vārkavas novada pašvaldības izdevums Ozolupe raksts
Priekuļu Novada Vēstis raksts
Preiļu Novada Vēstis raksts
Pļaviņu Novada Ziņas raksts
Raunas Novada Vēstis raksts
Delfi Plus (RU) raksts
Saldus Novada Vēstis raksts
Smiltenes Novada Domes Vēstis raksts
Siguldas Novada Ziņas raksts
Salaspils Vēstis raksts
Saulkrastu Domes Ziņas raksts
Tukuma laiks raksts
Tēvzemīte raksts
Ventspils Novadnieks raksts
Ventspils pašvaldība raksts
Valmieras pašvaldība raksts
Valmiera raksts
Vārkavas novada pašvaldība raksts
S Online Z EBR
Ganāmpulka pamatdati 0.71 0.85
Ganāmpulku meklēšana 0.00 0.00
Ganāmpulku un novietņu īpašnieku meklēšana 0.00 0.00
Novietnes dzīvnieku saraksts 0.03 0.03
Novietnes dzīvnieku skaits 0.71 0.85
Novietnes pamatdati 0.71 0.85
Novietņu meklēšana 0.00 0.00
Ganāmpulka dzīvnieku skaits 0.71 0.85
Ganāmpulka dzīvnieku saraksts 0.03 0.03
LDC novietnes dzīvnieku dati 0.03 0.03
LDC ganāmpulka dzīvnieku dati 0.03 0.03
Ganāmpulku reģistrs - nav datu
Ganāmpulka dzīvnieku saraksts XLS formātā 1.00 1.00
S Online Z EBR
Traktortehnikas meklēšanas rezultāti * 0.00 0.00
Izziņa par traktortehniku * 1.68 2.02
Traktortehnikas īpašnieku meklēšanas rezultāti (par katriem 10 atrastajiem ierakstiem) * 0.14 0.17
Izziņa par traktortehnikas īpašnieku * 0.00 0.00
Pēc meklēšanas kritērijiem nekas netika atrasts
S Online Z EBR
Transporta līdzekļa izziņa * 0.87 1.01
Juridiskas personas transporta līdzekļi * 0.87 1.01
Personas vadītāja apliecība * 0.87 1.01
S Online Z EBR
Meklēšana 0.00
Pamatdati 0.14
Gada pārskatu saraksts 0.00
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par pēdējo gadu 2.56
Naudas plūsma 2.85
Bilance par pēdējo gadu 4.27
Bilance 2.85
Amatpersonas 0.64
Vēsturiskās amatpersonas 0.64
Dalībnieki 1.60
Vēsturiskie dalībnieki 1.60
Darbības veidi 0.00
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par iepriekšējiem gadiem (par katru gadu) 2.85
Persona uzņēmumā 0.00
Pēdējās izmaiņas 0.00
Nodrošinājumi 2.85
XML adreses meklēšana 0.00
B2B PNP fizisko personu pārbaude
Gada pārskata rinda
Maksātnespējas meklēšana XML 0.00
Publiskās personas un iestādes XML 0.00
Kavētie maksājumi
Kontaktinformācija 0.01
Maksātnespējas process XML 0.00
XML patiesie labuma guvēji 0.50
XML VID aktuālie nodokļu parādu dati 0.00
XML VID vēsturiskie nodokļu parādu dati 0.00
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 0.01
Brīdinājumi 0.00
Sankciju subjekts XML 0.00
Sankciju meklēšana 0.00
Personu pārbaude sankcijās XML
S Online Z EBR
Lietuvas uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Pilnā izziņa par uzņēmumu * 2.00 2.40 2.00
Saraksts ar uzņēmuma gada pārskatiem * 0.24 0.28 0.24
Lietuvas uzņēmuma gada pārskats * 5.00 6.00 5.00
Lietuvas uzņēmuma kartīte ar finanšu datiem * 1.20 1.44 1.20
Lietuvas uzņēmuma kartīte ar 0 finanšu datiem
S Online Z EBR
Lielbritānijas reģistra uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma profils * 1.27 1.91 1.27
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma pilna izziņa * 6.90 10.34 6.90
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma amatpersonas * 1.91 2.87 1.91
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma amatpersonu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma amatpersonas izziņa * 1.91 2.87 1.91
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma dokuments * 1.91 2.87 1.91
Pieejamo dokumentu saraksts 1.27 1.91 1.27
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma komercķīlas * 1.27 1.91 1.27
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma amatpersonas 1.00 1.20
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma komercķīlas 1.00 1.20
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma dokuments 1.50 1.80
Lielbritānijas uzņēmumu reģistrs, Vēsturiskās amatpersonas izziņa 1.00 1.20
Pēc meklēšanas kritērijiem nekas netika atrasts
Lielbritānijas reģistrs, Uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00
Lielbritānijas reģistrs, Uzņēmuma maksātnespējas process/procesi 1.00 1.20
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma amatpersonas 1.00 1.20
Lielbritānijas reģistrs, Uzņēmuma patiesie labuma guvēji 1.00 1.20
Lielbritānijas reģistra uzņēmuma pilna izziņa 0.00 0.00
S Online Z EBR
Austrijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Austrijas uzņēmuma izziņa * 4.78 5.73 4.78
Austrijas uzņēmuma gada pārskats * 14.51 17.42 14.51
Austrijas uzņēmuma bilance * 8.54 10.24 8.54
Austrijas uzņēmuma statusa maiņa * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma izmaiņas amatpersonās * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma dalībnieki * 8.54 10.24 8.54
Austrijas uzņēmuma paplašinātā izziņa * 5.98 7.17 5.98
Austrijas uzņēmuma izraksts no reģistra * 14.51 17.42 14.51
Austrijas uzņēmuma finanšu dati * 6.83 8.20 6.83
Austrijas uzņēmuma maksātnespējas process * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma starpatskaite (pagaidu atskaite) * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma izziņa par personas aktuālajiem amatiem * 8.54 10.24 8.54
Austrijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Austrijas uzņēmuma izraksts no reģistra ar aktuālajiem un vēsturiskajiem datiem 14.51 17.42
Džersijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Džersijas uzņēmuma izziņa * 2.13 2.56 2.13
Džersijas uzņēmuma gada pārskats * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma dibināšanas dokumenti * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma gada deklarācija * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma statusa maiņa * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma izmaiņas juridiskajā adresē * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma prospekts * 12.81 15.37 12.81
Džersijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Francijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Francijas uzņēmuma izziņa * 3.76 4.51 3.76
Francijas amatpersonu meklēšana * 0.71 0.85 0.71
Gērnsijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Gērnsijas uzņēmuma izziņa * 2.13 2.56 2.13
Gērnsijas uzņēmuma gada deklarācija * 8.54 10.24 8.54
Gērnsijas uzņēmuma izmaiņas nosaukumā * 8.54 10.24 8.54
Gērnsijas uzņēmuma autorizācijas sertifikāts * 21.34 25.61 21.34
Gērnsijas uzņēmuma reģistrācijas apliecība * 21.34 25.61 21.34
Gērnsijas uzņēmuma izmaiņas juridiskajā adresē * 8.54 10.24 8.54
Gērnsijas uzņēmuma paplašinātā izziņa * 21.34 25.61 21.34
Gērnsijas uzņēmuma dibināšanas dokumenti * 8.54 10.24 8.54
Gērnsijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 8.54 10.24 8.54
Gērnsijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Gibraltāra uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Gibraltāra uzņēmuma izziņa * 2.56 3.07 2.56
Igaunijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Igaunijas uzņēmuma izziņa * 3.17 3.80 3.17
Igaunijas uzņēmuma amatpersonas * 5.12 6.15 5.12
Igaunijas amatpersonu meklēšana * 0.71 0.85 0.71
Igaunijas amatpersonas izziņa * 5.12 6.15 5.12
Igaunijas uzņēmuma gada pārskats * 6.83 8.20 6.83
Igaunijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 4.62 5.54 4.62
Igaunijas uzņēmuma finanšu dati * 13.66 16.39 13.66
Igaunijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Itālijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Itālijas uzņēmuma izziņa * 3.56 4.27 3.56
Itālijas uzņēmuma amatpersonas * 3.56 4.27 3.56
Itālijas amatpersonu meklēšana * 1.28 1.54 1.28
Itālijas amatpersonas izziņa * 3.56 4.27 3.56
Itālijas uzņēmuma gada pārskats * 4.55 5.46 4.55
Itālijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Latvijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Latvijas uzņēmuma izziņa * 0.71 0.85 0.71
Latvijas uzņēmuma amatpersonas * 0.71 0.85 0.71
Latvijas amatpersonu meklēšana * 0.71 0.85 0.71
Latvijas amatpersonas izziņa * 0.71 0.85 0.71
Latvijas uzņēmuma gada pārskati * 13.66 16.39 13.66
Latvijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 5.98 7.17 5.98
Latvijas uzņēmuma gada bilance * 6.55 7.85 6.55
Latvijas uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins * 4.41 5.29 4.41
Latvijas uzņēmuma reģistrācijas apliecība * 2.56 3.07 2.56
Latvijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Lietuvas uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Lietuvas uzņēmuma izziņa * 4.55 5.46 4.55
Lietuvas uzņēmuma amatpersonas * 4.55 5.46 4.55
Lietuvas uzņēmuma bilance * 3.98 4.78 3.98
Lietuvas uzņēmumu pelņas vai zaudējumu aprēķins * 3.98 4.78 3.98
Lietuvas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Luksemburgas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Luksemburgas uzņēmuma izziņa * 8.54 10.24 8.54
Luksemburgas uzņēmuma amatpersonas * 8.54 10.24 8.54
Luksemburgas uzņēmuma gada pārskats * 4.27 5.12 4.27
Luksemburgas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 4.27 5.12 4.27
Luksemburgas uzņēmuma dibināšanas dokumenti * 4.27 5.12 4.27
Luksemburgas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Luksemburgas uzņēmuma izraksts no Reģistra * 10.43 12.52 10.43
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma izziņa * 8.54 10.24 8.54
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma amatpersonas * 15.50 18.60 15.50
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma amatpersonu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma amatpersonas izziņa * 15.50 18.60 15.50
Maltas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Maltas uzņēmuma izziņa * 1.42 1.71 1.42
Maltas uzņēmuma amatpersonas * 2.42 2.90 2.42
Maltas amatpersonas izziņa * 2.42 2.90 2.42
Slovēnijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Slovēnijas uzņēmuma izziņa * 3.56 4.27 3.56
Slovēnijas uzņēmuma amatpersonas * 5.12 6.15 5.12
Slovēnijas uzņēmuma gada pārskats * 12.81 15.37 12.81
Slovēnijas uzņēmuma izraksts no reģistra * 8.82 10.59 8.82
Slovēnijas uzņēmuma kredītreitinga atskaite * 51.22 61.47 51.22
Slovēnijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Somijas uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Somijas uzņēmuma izziņa * 3.41 4.10 3.41
Somijas uzņēmuma amatpersonas * 4.61 5.53 4.61
Somijas uzņēmuma gada pārskats * 8.54 10.24 8.54
Somijas izraksts no reģistra * 5.12 6.15 5.12
Somijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Somijas uzņēmuma dibināšanas līgums (ziņojums) un/vai statūti * 5.12 6.15 5.12
Somijas amatpersonas izziņa * 8.54 10.24 8.54
Spānijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Spānijas uzņēmuma izziņa * 6.12 7.34 6.12
Spānijas uzņēmuma amatpersonas * 10.24 12.29 10.24
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 18 dokumenti * 25.61 30.73 25.61
Spānijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 1-5 dokumenti * 12.24 14.68 12.24
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 6 dokumenti * 13.23 15.88 13.23
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 7 dokumenti * 14.23 17.07 14.23
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 8 dokumenti * 15.37 18.44 15.37
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 9 dokumenti * 16.36 19.64 16.36
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 10 dokumenti * 17.36 20.83 17.36
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 11 dokumenti * 18.50 22.20 18.50
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 12 dokumenti * 19.35 23.22 19.35
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 13 dokumenti * 20.49 24.59 20.49
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 14 dokumenti * 21.34 25.61 21.34
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 15 dokumenti * 22.48 26.98 22.48
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 16 dokumenti * 23.48 28.17 23.48
Spānijas uzņēmuma gada pārskats 17 dokumenti * 24.62 29.54 24.62
Vācijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Vācijas uzņēmuma izziņa * 4.50 5.40 4.50
Vācijas uzņēmuma gada pārskats * 17.07 20.49 17.07
Vācijas uzņēmuma atbrīvojums no publikācijas * 4.27 5.12 4.27
Vācijas uzņēmuma kļūdas paziņojums * 17.07 20.49 17.07
Vācijas uzņēmuma dokumentu saraksts 0.00 0.00 0.00
Vācijas uzņēmuma Tiesas reģistra paziņojumi * 3.63 3.63 3.63
Izvērstā uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
S Online Z EBR
VZD Kadastra meklēšana * 4.65 5.60
VZD Kadastra izziņa par būvi * 4.65 5.60
VZD Kadastra izziņa par telpu grupu * 4.65 5.60
VZD Kadastra izziņa par zemes vienības daļu * 4.65 5.60
VZD Kadastra izziņa par zemes vienību * 4.65 5.60
VZD Kadastra izziņa par īpašumu * 4.65 5.60
S Online Z EBR
Meklēšana Zemesgrāmatā pēc adreses 0.00 0.00
Meklēšana Zemesgrāmatā pēc kadastra nr. 0.00 0.00
Meklēšana Zemesgrāmatā pēc īpašuma nosaukuma 0.00 0.00
Meklēšana Zemesgrāmatā pēc īpašuma zemesgrāmatas numura 0.00 0.00
Zemesgrāmatas izziņa * 5.60 5.95
Nopirktas izziņas apskate
1. daļa. Ziņas par nekustamu īpašumu * 1.65 1.70
2. daļa. Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku * 1.85 2.22
3. daļa. Ziņas par nekustama īpašuma apgrūtinājumiem * 1.65 1.70
4. daļa. Ziņas par nekustama īpašuma parādiem * 1.85 2.22
S Online Z EBR
Personas izziņa 0.00 0.00
Personu meklēšana 0.00 0.00
Personas dosjē * 14.00 16.80
S Online Z EBR
Kavētie maksājumi 0.20 1.50
Mani kavētie maksājumi 0.00 0.00
S Online Z EBR
Paus Konsults parādvēstures datubāze statusa izziņa * 0.00 0.00
Paus Konsults parādvēstures datubāze pilnā izziņa * 3.63 3.63
S Online Z EBR
1188 meklēšana 0.00 0.00
1188 izziņa 0.00 0.00
1188 pilnā izziņa * 1.94 1.94
S Online Z EBR
Meklēšana mantojumu reģistrā 0.00 0.00
Izziņa no mantojumu reģistra * 5.69 5.69
S Online Z EBR
Austrijas uzņēmuma izmaiņas amatpersonās * 5.12 6.15 5.12
Austrijas uzņēmuma izziņa * 4.78 5.73 4.78
Austrijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Austrijas uzņēmuma paplašinātā izziņa * 5.98 7.17 5.98
Vācijas uzņēmuma izziņa * 4.50 5.40 4.50
Vācijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Spānijas uzņēmuma amatpersonas * 10.24 12.29 10.24
Spānijas uzņēmuma izziņa * 6.12 7.34 6.12
Spānijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Igaunijas uzņēmuma amatpersonas * 5.12 6.15 5.12
Igaunijas uzņēmuma izziņa * 3.17 3.80 3.17
Igaunijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Somijas uzņēmuma amatpersonas * 4.61 5.53 4.61
Somijas uzņēmuma izziņa * 3.41 4.10 3.41
Somijas uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Francijas uzņēmuma izziņa * 3.76 4.51 3.76
Francijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Gērnsijas uzņēmuma amatpersonas 0.00 0.00 0.00
Gērnsijas uzņēmuma izziņa * 2.13 2.56 2.13
Gērnsijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Gērnsijas uzņēmuma paplašinātā izziņa * 21.34 25.61 21.34
Gibraltāra uzņēmuma izziņa * 2.56 3.07 2.56
Gibraltāra uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Itālijas uzņēmuma amatpersonas * 3.56 4.27 3.56
Itālijas uzņēmuma izziņa * 3.56 4.27 3.56
Itālijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Džersijas uzņēmuma amatpersonas 0.00 0.00 0.00
Džersijas uzņēmuma izziņa * 2.13 2.56 2.13
Džersijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Lietuvas uzņēmuma amatpersonas * 4.55 5.46 4.55
Lietuvas uzņēmuma izziņa * 4.55 5.46 4.55
Lietuvas uzņēmumu meklēšana 0.00 0.00 0.00
Luksemburgas uzņēmuma amatpersonas * 8.54 10.24 8.54
Luksemburgas uzņēmuma izziņa * 8.54 10.24 8.54
Luksemburgas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Latvijas uzņēmuma amatpersonas * 0.71 0.85 0.71
Latvijas uzņēmuma izziņa * 0.71 0.85 0.71
Latvijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma amatpersonas * 15.50 18.60 15.50
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma izziņa * 8.54 10.24 8.54
Ziemeļmaķedonijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Maltas uzņēmuma amatpersonas * 2.42 2.90 2.42
Maltas uzņēmuma izziņa * 1.42 1.71 1.42
Maltas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
Slovēnijas uzņēmuma amatpersonas * 5.12 6.15 5.12
Slovēnijas uzņēmuma izziņa * 3.56 4.27 3.56
Slovēnijas uzņēmuma meklēšana 0.00 0.00 0.00
S Online Z EBR
Izziņa par savu uzņēmumu 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma bilance 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani dati Zemesgrāmatā 0.00 0.00 0.00 0.00
Manas komercķīlas 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma naudas plūsma 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts gada pārskats 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts dokuments 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani transportlīdzekļi 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana autovadītāja apliecība 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani dati VZD Kadastrā 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani sodi CSDD 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani dati VZD Kadastrā PDF izziņa 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana traktortehnika 0.00 0.00 0.00 0.00
Izziņa par manu traktortehniku 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani dati ganāmpulku reģistrā 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani ganāmpulki, novietnes 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani dati Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā 0.00 0.00 0.00 0.00
Mana uzņēmuma gada pārskati iesniegtajā formātā 0.00 0.00 0.00 0.00
Mani amati 0.00 0.00 0.00 0.00
Manas dalības 0.00 0.00 0.00 0.00
Es kā patiesais labuma guvējs 0.00 0.00 0.00 0.00
Mans dosjē 2.00 2.40
Mana uzņēmuma finanšu analīze 0.00 0.00 0.00 0.00
S Online Z EBR
Igaunijas uzņēmuma kartīte (Pilnā izziņa) 0.00 0.00
Igaunijas uzņēmuma kartīte 0.00 0.00
Igaunijas uzņēmuma kartīte (Pilnā izziņa, Vēsturiskie dati)
Igaunijas uzņēmuma kartīte (Vēsturiskie dati) 0.50 0.60
S Online Z EBR
Verdikts kredītatskaite 3.63 3.63
S Online Z EBR
Nekustamo īpašumu darījums (Pilnā izziņa) 0.80 1.00
Nekustamo īpašumu darījums 0.00 0.00
S Online Z EBR
Pilnvaras izziņa 4.00 5.00
S Online Z EBR
Zemesgrāmatas pieprasījumu arhīvs. Saraksts 0.00 0.00
S Online Z EBR
Zemesgrāmatas pieprasījumu arhīva izziņa 0.75 0.90