Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati

Lursoft statistika | Vispārīgie statistikas dati


LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits
LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits pēc to veida
LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēto subjektu dibināšanas un likvidēšanas dinamika
Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika pa gadiem.
Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla dinamika
Kopējais uzņēmumu reģistrētais pamatkapitāls.
Darbības nozaru atbilstoši NACE klasifikācijai norādīšanas dinamika reģistrējot subjektus LR Uzņēmumu reģistrā
Reģistrēto uzņēmumu skaits, kuriem darbības veidi reģistrēti pēc NACE.
Valsts un pašvaldību ieguldījumu dinamika uzņēmumu reģistrētajā pamatkapitālā
Valsts un pašvaldību ieguldījumu kopējais apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā.
Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits
Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti
Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti Uzņēmumu reģistrā.
LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēto subjektu dibināšanas dinamika
Uzņēmumu dibināšanas dinamika pa gadiem un mēnešiem.

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.