Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmumu maksātnespēja

Lursoft statistika | Uzņēmumu maksātnespēja

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos, sākot ar 2008.gada 1.janvāri statistikas par Maksātnespējas reģistrā ierakstāmajām ziņām, kas saistītas ar administratoru iecelšanu / atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi, ir pieejamas: www.lursoft.lv/lapsaext?act=MNR_LSTAT


Maksātnespējas procesu pasludināšanas skaits pa gadiem
Reģistrēto maksātnespēju lietu pieteikumu skaits pa gadiem un sadalījums pa UDF
Ierosināto maksātnespējas procesu skaits pa mēnešiem
Reģistrēto maksātnespēju lietu pieteikumu skaits pa mēnešiem
Maksātnespējas procesu, kuri izskatīti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" iznākums
Pabeigto maksātnespēju procesu iznākums saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
Administratori
Maksātnespējīgo uzņēmumu administratori

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.