Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Komercreģistrs

Lursoft statistika | Komercreģistrs


Komersantu un to filiāļu, kuru pirmreizējā reģistrācija veikta komercreģistrā, sadalījums pa uzņēmējdarbības formām
Skaits sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komercreģistrā reģistrēto komersantu un to filiāļu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām
Skaits sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komersantu un to filiāļu reģistrācijas un pārreģistrācijas Komercreģistrā dinamika.
Dinamika pa mēnešiem
Prokūru un prokūristu reģistrācijas dinamika
Dinamika pa mēnešiem
10 lielākās "Akciju Sabiedrības" pēc to pamatkapitāla
Komercreģistrā ierakstītās 10 lielākās AS pēc to pamatkapitāla
10 lielākās SIA pēc to pamatkapitāla
Komercreģistrā ierakstītās 10 lielākās SIA pēc to pamatkapitāla
Komersantu un to filiāļu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa mēnešiem
Komersantu un to filiāļu pārreģistrācijas Komercreģistrā dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Dinamika pa mēnešiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.