Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Komercķīlas

Lursoft statistika | Komercķīlas


Darbību ar dzīvnieku un to ganāmpulku komercķīlām dinamika
Dinamika mēnešu griezumā
Ieķīlāto dzīvnieku veidi
Ieķīlāto dzīvnieku veidi
Aizvadītās nedēļas statistika
Aizvadītās nedēļas statistikas dati
Transporta līdzekļu komercķīlu reģistrēšanas un dzēšanas dinamika
Statistika par darbībām ar transporta līdzekļu komercķīlām
Ieķīlātie transporta līdzekļi sadalījumā pa to markām
Reģistrēto un dzēsto transportlīdzekļu komercķīlu reģistrācijas aktu statistika
Darbību ar traktortehnikas komercķīlām dinamika
Dinamika mēnešu griezumā
Komercķīlu reģistrācijas dinamika
Komercķīlu reģistrācijas dinamika pa mēnešiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.