Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Ārvalstu investīcijas

Lursoft statistika | Ārvalstu investīcijas


Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa valstīm
Ārvalstu investīcijas
Lielākie investori
100 lielākie ārvalstu investori, kas ieguldījuši tiešās investīcijas uzņēmumu reģistrētajā pamatkapitālā.
Ārvalstu tiešās investīcijas virs 1.4 milj. eiro
Uzņēmumi, kuru reģistrētajā pamatkapitālā ārvalstu tiešās investīcijas pārsniedz vienu miljonu un četri simti tūkstošus eiro.
Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa rajoniem/pilsētām
ĀTI sadalījums pa reģionālajiem centriem
Investīcijas uzņēmumos un to investori
ATI pieaugums pa uzņēmumiem
Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa novadiem/pilsētām
Tiešās ārvalstu investīcijas pamatkapitālā
Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa Latvijas plānošanas reģioniem
Tiešās ārvalstu investīcijas pamatkapitālā
Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa valstīm
Ārvalstu investīcijas
Investīcijas uzņēmumos un to investori
ATI pieaugums pa uzņēmumiem

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1993-2024. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības (Lursoft privātuma politika) un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

Lursoft portālos publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīti tajos izmantotie datu avoti.