Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika

Lursoft statistika


Ārvalstu investīcijas
Ārvalstu tiešās investīcijas, apjoms, dinamika, valstis.
Gada pārskati
Finansu statistikas dati no uzņēmumu gada pārskatiem.
Komercreģistrs
Šeit ir pieejama Lursoft statistika par Komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem. Statistikas pārskati tiek apkopoti reizi dienā.
Komercķīlas
Komercķīlu reģistrācija, prasījumu summas, dalībnieki.
Latvijas rajoni un novadi
Statistikas pārskati par Latvijas rajoniem un novadiem.
Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrs
Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrs
Masu informācijas līdzekļi
Pārstāvniecības
Biedrības un nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas
Uzņēmējdarbības formas
Maksātnespējas statistika
Uzņēmumu maksātnespējas pieteikumi, to skaits un sadalījums; uzņēmumu administratori.
Vispārīgie statistikas dati
Būtiskākie rādītāji.
Parakstu apliecināšanas statistika LR Uzņēmumu reģistrā
Valsts notāru veikto parakstu apliecināšanas darbību statistika LR uzņēmumu reģistrā

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft IT 1993-2024. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības (Lursoft privātuma politika) un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

Lursoft portālos publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīti tajos izmantotie datu avoti.