Lietuvas uzņēmumu meklēšana

Lursoft sadarbībā ar Lietuvas Reģistru centru nodrošina pieeju Lietuvas uzņēmumu datu bāzei, kas ir integrēta ar Lursoft sistēmu. Pieprasījumi tiek apstrādāti tiešsaistes režīmā, nodrošinot, ka pārbaudes brīdī datu bāze ir aktualizēta.

Datu apjoms un saturs izziņā ir atkarīgs no uzņēmuma veida un pieejamajiem datiem. Piemēram, dalībnieku dati no Lietuvas reģistra tiek saņemti par tiem dalībniekiem (akcionāriem), kuriem pieder 100% daļu.
Savukārt Lietuvas uzņēmumu alfabētiskajā katalogā iespējams meklēt pēc uzņēmumu nosaukuma un reģistrācijas numura, rezultāti tiek sakārtoti sarakstā alfabētiskā secībā. Uzņēmuma publiskajā kartītē tiek parādīts nosaukums, juridiskā forma, reģistrācijas kods, datums, kad ierakstīts reģistrā, statuss, adrese, pamatkapitāls. Autorizētajā kartītē papildu ir iespēja skatīt uzņēmuma finanšu datus (bilanci, peļņu un zaudējumus) Lietuvas uzņēmumu alfabētiskā kataloga datu avots ir Lietuvas uzņēmumu reģistra publiskie dati.

Lietuvas uzņēmuma izziņas paraugs

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR