Jūs atrodaties: Lursoft -> Nolēmumi -> Apraksts

Nolēmumu meklēšana

Tiesu nolēmumu meklēšana visos Latvijas tiesu nolēmumu datubāzē publiskotajos spriedumos un lēmumos.

Iespēja atrast lietā minētā uzņēmuma vai subjekta ( amatpersonas, uzņēmuma dalībnieka) profilu, izvērtēt tā maksātspēju, kā arī iepazīties ar konkrētajiem normatīvajiem aktiem un tiesu spriedumiem, kuros meklētais subjekts bijis iesaistīts.

Jūs varat meklēt tiesu spriedumus pēc viena vai vairākiem vārdiem, kas iekļauti spriedumu saturā.

  • Lietas nr. - meklēšana, norādot lodziņā saistošā nolēmuma lietas nr. ( piem., Lietas nr. KA-107/12 )
  • Teksts - meklēšana nolēmuma tekstā pēc vārda daļas, vārda vai frāzes.
  • Indekss - meklēšana, norādot lodziņā precīzu saistošā nolēmuma indeksu sk. informāciju tiesas nolēmuma indekss . Sistēmā pieejamo un apkopojumos publicēto tiesu nolēmumu indeksi sakrīt. Tas ļauj lietotājam atrast interesējošo tiesas nolēmumu gan apkopojumā (grāmatā), gan Sistēmā pēc vieniem un tiem pašiem meklēšanas parametriem.
  • Tiesa - lodziņā var norādīt oficiālo instanci, kurā pieņemts meklējamais nolēmums, iespēja izvēlēties no izvēlnē piedāvātajām. Ja nav izvēlēta vērtība, meklēšana notiek neatkarīgi no instances.
  • Lietu veids - lodziņā var norādīt saistošo lietu veidu, kurā pieņemts, pasludināts meklējamais nolēmums, iespēja izvēlēties no piedāvātajām. Ja nav izvēlēta vērtība, meklēšana notiek neatkarīgi no izvēlētā.
  • Datums (gads, mēnesis, datums) - saistīti lodziņi, kuros var norādīt datumu, kurā pieņemts meklējamais nolēmums. Ja zināms precīzs pieņemšanas datums, to norāda lodziņos. Ja zināms aptuvens datums, lodziņā var norādīt, gadu, vai mēnesi no kura ieskaitot meklējamais dokuments pieņemts.
  • Norāde uz uzņēmumu - meklēšana, norādot lodziņā interesējošā uzņēmuma reģistrācijas numuru. Tas ļauj lietotājam atrast ar interesējošo uzņēmumu saistītos tiesas nolēmumus.
  • Kategorija - meklēšana, norādot lodziņā nolēmuma kategoriju, ja tā norādīta nolēmuma datos. Iespēja izvēlēties no piedāvātajām. Ja nav izvēlēta vērtība, meklēšana notiek neatkarīgi no izvēlnes.
  • Secība - meklēšana, norādot lodziņā nolēmumu meklēšanas secību izvēloties meklēt atbilstošākie nolēmumi vispirms vai jaunākie nolēmumi vispirms.

Nolēmumu TOP5

Jaunākie nolēmumi

Reklama

zo.lv
 
Par Lursoft | Abonēšana | Pakalpojumi | Izmantošanas noteikumi