Katalogi

Uzņēmumu alfabētiskais katalogs

Satur visu LR reģistrēto uzņēmumu nosaukumus alfabētiskā secībā, to atrašanās vietas. Tiek aktualizēts reālā laikā, pēc izmaiņu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu darbības veidu katalogs

Ietver NACE kataloga visas versijas. Iespēja iegūt uzņēmumu, atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, sarakstus. Sarakstā "Uzņēmumi ar šo nace kodu" tiek rādīti uzņēmumi, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati.

Adrešu katalogs

Adrešu katalogs ļauj jebkuram lietotājam atrast Latvijas uzņēmumus pēc tā atrašanās vietas, pilsētas, rajona, novada, ielas, vai ģeogrāfiskās koordinātes. Katalogs tiek papildināts reālā laika režīmā.

Personu katalogs

Personu katalogā iekļautas visas personas, par kurām publiski pieejama informācija Uzņēmumu reģistrā un citos publiskajos reģistros. Katalogs tiek aktualizēts vairākas reizes dienā.

PUBLISKO PERSONU UN IESTĀŽU SARAKSTS

Sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm, kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam.

SANKCIJU KATALOGS 

Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC)* sankciju sarakstos iekļautie subjekti. 

Sankciju katalogā pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019.) ieraksti. 

Katalogā ir nodrošināta meklēšanas funkcionalitāte, kā arī pieprasījumu protokolēšana. Tiek nodrošināta nepārtraukta datu sinhronizācija ar pirmavotiem. 

* Iekļauts SDN un Non-SDN saraksts.