LV RU EN

Maksatnespejas registrs

LURSOFT -> ->

 
/ :42403032410
/,:JAVISI, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
:Ludzas nov., Mezvidu pag., Mezvidi, Ziedu iela 6

                     

 
:
:
 
:27.05.2019. 23.05.2019
 
:06.09.2019. 05.09.2019
:Silina-Berngarde Inese
: 29277956
A : i_silina@inbox.lv
: 06.09.2019
 
:09.10.2019. 07.10.2019
TAP stenoanas termi: 2 , ,
 
:17.10.2019. 26.07.2019
-maksjuma saistbu izpildes atlikana; -Valsts iemumu dienesta nodroint prasjuma pamatparda samazinana; -Valsts iemumu dienesta nenodroint prasjuma pamatparda samazinana; -Valsts iemumu dienesta aprinto soda naudu samazinana par 100%; -Valsts iemumu dienesta aprinto nokavjuma naudu (nodrointo un nenodrointo) samazinana par 100%; -nenodrointo kreditoru blakus prasjumu (nokavjuma procentu un lgumsodu) samazinana par 100%, kurus kreditori aprinjui ldz tiesisks aizsardzbas procesa pasludinanai; -ieskaita veikana starp Komercsabiedrbu un kreditoriem, kuriem ir izveidojuies savstarpji prasjumi, un kuri piekrt savstarpjo prasjumu ieskaitam un kur prasjumi raduies vismaz 3 mneus pirms tiesisks aizsardzbas procesa ierosinanas; -Komercsabiedrbas mantas atsavinana, lai nodrointu kreditoru prasjumu apmierinanu; -Komercsabiedrbas pamatkapitla palielinana, piesaistot papildus kapitlu (ar vai bez jaunu dalbnieku uzemanu), k ar ieguldot pamatkapitl kreditoru prasjumu tiesbas pret Komercsabiedrbu; -Komercsabiedrba turpina veikt procentu, lgumsodu, nokavjuma naudu, komisijas maksu maksjumus tiem Komercsabiedrbas sadarbbas partneriem, ar kuriem tiek turpinti savstarpji noslgtie lgumi par pakalpojumu snieganu un preu piegdi Komercsabiedrbas tiesisks aizsardzbas procesa paskumu plna stenoanas gait.
 
:05.07.2021. 30.06.2021
 
:16.07.2021. 02.03.2021
- maksjuma saistbu izpildes atlikana; -Valsts iemumu dienesta nodroint prasjuma pamatparda samazinana; -Valsts iemumu dienesta nenodroint prasjuma pamatparda samazinana; -Valsts iemumu dienesta aprinto soda naudu samazinana par 100%; -Valsts iemumu dienesta aprinto nokavjuma naudu (nodrointo un nenodrointo) samazinana par 100%; -nenodrointo kreditoru blakus prasjumu (nokavjuma procentu un lgumsodu) samazinana par 100%, kurus kreditori aprinjui ldz tiesisks aizsardzbas procesa pasludinanai; -ieskaita veikana starp Komercsabiedrbu un kreditoriem, kuriem ir izveidojuies savstarpji prasjumi, un kuri piekrt savstarpjo prasjumu ieskaitam un kur prasjumi raduies vismaz 3 mneus pirms tiesisks aizsardzbas procesa ierosinanas; -Komercsabiedrbas mantas atsavinana, lai nodrointu kreditoru prasjumu apmierinanu; -Komercsabiedrbas pamatkapitla palielinana, ieguldot pamatkapitl Komercsabiedrbas valdes loceku prasjumu tiesbas pret Komercsabiedrbu; -Komercsabiedrba turpina veikt procentu, lgumsodu, nokavjuma naudu, komisijas maksu maksjumus tiem Komercsabiedrbas sadarbbas partneriem, ar kuriem tiek turpinti savstarpji noslgtie lgumi par pakalpojumu snieganu un preu piegdi Komercsabiedrbas tiesisks aizsardzbas procesa paskumu plna stenoanas gait.
 

: 0.00 EUR