LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa kart顃e

Procesa kart顃e

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:***
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:需uka Mihails
 
Procesa veids:Maks鈚nesp鏹as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:23.10.2019. Maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵ana, bankrota proced鹯as uzs鈑餫na, administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 22.10.2019
Administrators:Pu眍te Daina
Prakses vietas adrese: R頶a, Str鏻nieku iela 9 - 8, LV-1010
Sertifik鈚a Nr.: 00528
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 14.10.2019
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: . .
Mob. t鈒ru騛 nr.: 29258780
Faksa nr.: 67224494
Ieraksts izdar顃s:23.10.2019
Bankrota proced鹯as 顂teno餫nas termi蝠:
 
Notikums:29.04.2020. Saist頱u dz琊anas proced鹯as pasludin怵ana 25.03.2020
 
Notikums:27.05.2021. Maks鈚nesp鏹as procesa izbeig餫na 24.05.2021
 

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR