LV RU EN

Maksatnespejas registrs

LURSOFT -> ->

 
/ :40003031676
/,:VALMIERAS STIKLA SKIEDRA, Akciju sabiedriba
:Valmiera, Cempu iela 13

                     

 
:
:
 
:19.06.2019. 18.06.2019
 
:21.10.2019. 18.10.2019
TAP stenoanas termi: 2 , ,
 
:21.10.2019. 19.09.2019
:Lagzdins Janis
: 29109747
A : janis.lagzdins@pwc.com
: 21.10.2019
 
:24.10.2019. 05.09.2019
Nodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) daja izpildes atlikana. 2) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana. 3) Sabiedrbas kapitla dau ASV meitas sabiedrb un/vai ts mantas atsavinana un/vai finanu ldzeku piesaistana no treajm personm. 4) Vienoans noslgana ar Nodrointjiem kreditoriem par daju maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. Nenodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) izpildes atlikana un sadalana maksjumos uz laiku ldz 24 mneiem. 2) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana. 3) Vienoans noslgana ar LBBW Banku par maksjumu saistbu sadalanu maksjumos uz laiku ldz 48 mneiem. 4) Apliecinjuma saemana no atseviiem nenodrointajiem kreditoriem (saisttm personm) par maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. Nodrointo un nenodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas apemans nodroint tai papildus finanu ldzeku pieejambu EUR 5 000 000 apmr.
 
:21.05.2020. 19.05.2020
 
:22.07.2020. 03.04.2020
Nodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) izpildes atlikana; 2) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana; 3) ASV meitas sabiedrbas mantas atsavinana; 4) vienoans noslgana ar Nodrointajiem kreditoriem par maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. Nenodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) izpildes atlikana un sadalana maksjumos uz laiku ldz 24 mneiem; 2) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana; 3) vienoans noslgana ar LBBW Banku par maksjumu saistbu sadalanu maksjumos uz laiku ldz 48 mneiem; 4) apliecinjumu saemana no atseviiem nenodrointajiem kreditoriem (saisttm personm) par maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. Nodrointo un nenodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas apemans nodroint tai papildus finanu ldzeku pieejambu.
 
:11.01.2021. 07.01.2021
 
:13.01.2021. 03.12.2020
Nodrointo kreditoru grup: 1)Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) izpildes atlikana; 2)Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana; 3)Tiesbas, bet ne pienkums, restrukturizt Sabiedrbas maksjumu saistbas un nodibint jaunu nodroinjumu pr Sabiedrbas mantu; 4)Sabiedrbas kapitla dau ASV meitas sabiedrb un/vai ts mantas atsavinana un/vai finanu ldzeku piesaistana no treajm personm; 5)Lguma parakstana ar Nodrointajiem kreditoriem par maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. " Nenodrointo kreditoru grup: 1) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Galveno prasjumu) izpildes atlikana un sadalana maksjumos uz laiku ldz 24 mneiem. 2) Sabiedrbas maksjumu saistbu (kreditoru Blakus prasjumu) dzana. 3) Vienoans noslgana ar LBBW Banku par maksjumu saistbu sadalanu maksjumos uz laiku ldz 48 mneiem. 4) Apliecinjuma saemana no atseviiem nenodrointajiem kreditoriem (saisttm personm) par maksjumu saistbu izpildes atlikanu uz laiku pc Plna izpildes. Nodrointo un nenodrointo kreditoru grup: 1)Sabiedrbas tiesbas, bet ne pienkums, piesaistt papildus finanu ldzekus Plna grozts redakcijas 9.3.1. apaknoda noteiktajos apmros, lai nodrointu Sabiedrbas ikdienas darbbu un pamatldzeku atjaunoanu, un nodibintu jaunu nodroinjumu pr Sabiedrbas mantu; 2)Tiesbas, bet ne pienkums, veikt Starptautisk investora prasjumu pret Sabiedrbu kapitalizanu, palielinot Sabiedrbas pamatkapitlu.
 

: 0.00 EUR