LV RU EN

Maksatnespejas registrs

LURSOFT -> ->

 
/ :40103394280
/,:LEIC TH, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
:Riga, Ramulu iela 33

                     

 
:
:
 
:09.04.2019. 05.04.2019
 
:02.08.2019. 25.07.2019
:Kruze Ilmars (18086811803)
: 26352734
A : [email protected]
: 02.08.2019
 
:18.12.2019. 12.12.2019
TAP stenoanas termi: 2 , ,
 
:23.03.2020. 04.07.2019
Maksjumu saistbu izpildes atlikana (metode atbilstoi Makstnespjas likuma 38.panta pirms daas 5.punktam). Nordt metode tiek piemrota sekojoi: Attiecb uz nenodrointo kreditoru prasjumiem:maksjumi par tm saistbm, kas jau ir iestjus, skot ar TAP stenoanas 1.mnesi tiks izmaksti ldz TAP stenoanas 24.mnesim. Attiecb uz VID:maksjumi par apturto nodoku pamatpardu tiks atlikti uz 5 mneiem un skot ar TAP stenoanas 6.mnesi tiks izmaksti piln apmr.
 
:12.05.2021. 07.05.2021
 
:12.05.2022. 11.05.2022
e:
 
:30.08.2022. 01.10.2020
- maksjumu saistbu izpildes atlikana (metode atbilstoi Makstnespjas likuma 38.panta pirms daas 5.punktam). Nordt metode tiek piemrota sekojoi: attiecb uz nenodrointo kreditoru prasjumiem: maksjumi par tm saistbm, kas jau ir iestjus, skot ar TAP stenoanas 1.mnesi tiks izmaksti ldz TAP stenoanas 48.mnesim, saska ar TAP paskuma plna grozjumiem un precizjumiem uz 01.10.2020. un papildus kreditoru uz 01.03.2021.; attiecb uz VID: maksjumi par apturto nodoku pamatpardu tiks atlikti uz 5 mneiem un skot ar TAP stenoanas 6.mnesi tiks izmaksti piln apmr.
e:
 
:30.08.2022. 18.02.2022
- maksjumu saistbu izpildes atlikana (metode atbilstoi Makstnespjas likuma 38.panta pirms daas 1.punktam). Nordt metode tiek piemrota sekojoi: attiecb uz nenodrointo kreditoru prasjumiem: maksjumi par tm saistbm, kas jau ir iestjus, skot ar TAP stenoanas 1.mnesi tiks izmaksti ldz TAP stenoanas 48.mnesim, saska ar TAP paskuma plna grozjumiem un precizjumiem uz 18.02.2022.; attiecb uz VID: maksjumi par apturto nodoku pamatpardu ir nomaksti un parda pret VID nav. - Komercsabiedrbas pamatkapitla palielinana (Makstnespjas likuma 38.panta (1) daas 3) punkts). - Komercsabiedrbas reorganizcija (Makstnespjas likuma 38.panta (1) daas 4) punkts). - Pamatparda, lgumsoda un procentu dzana (Makstnespjas likuma 38.panta (2) daa).
e:
 

: 0.00 EUR