LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa karti騛

Procesa karti騛

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:***
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:需elkovs Deniss
 
Procesa veids:Maks鈚nesp鏹as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:22.09.2017. Maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵ana, bankrota proced鹯as uzs鈑餫na, administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 21.09.2017
Administrators:Juk鐅ica Anita
Prakses vietas adrese: 萯ekurkalna 1. l頽ija 84-222, R頶a, LV-1026
Sertifik鈚a Nr.: 00348
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 28.05.2016
Sertifik鈚a darb頱as izbeig餫nas/anul琊anas datums: 28.05.2018
T鈒ru騛 nr.: 67625698
Mob. t鈒ru騛 nr.: 29585339
Faksa nr.: 67625698
Ieraksts izdar顃s:22.09.2017
Groz顃i dati par administratoru:01.06.2018
Bankrota proced鹯as 顂teno餫nas termi蝠:
 
Notikums:09.04.2018. Saist頱u dz琊anas proced鹯as pasludin怵ana 06.04.2018
 
Notikums:01.06.2018. Administratora atcel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 31.05.2018
 
Notikums:05.06.2018. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 04.06.2018
Administrators:Bergmanis Dainis
Prakses vietas adrese: R頶as iela 2A-60 (a.k.7), Pi蝽i, Bab顃es pag., Bab顃es nov., LV-2107
Sertifik鈚a Nr.: 00033
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 01.03.2018
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: 28.12.2018
Mob. t鈒ru騛 nr.: 29140302
Ieraksts izdar顃s:05.06.2018
Groz顃i dati par administratoru:14.01.2019
 
Notikums:14.01.2019. Administratora atcel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 11.01.2019
 
Notikums:16.01.2019. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 15.01.2019
Administrators:Mi餴na Marija
Prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 3-22, R頶a, LV-1010
Sertifik鈚a Nr.: 00403
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 22.12.2017
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: . .
Mob. t鈒ru騛 nr.: 26338625
Ieraksts izdar顃s:16.01.2019
 

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR