LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa karti騛

Procesa karti騛

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:50003379431
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:许aunes bekons, Sabiedr頱a ar ierobe䁖tu atbild頱u (Likvid鐃s 05.01.2018)
Adrese:Dagdas nov., 许aunes pag., "Landskorona"

Piln izzi騛  Saist頱u GRAFS  Personas profils  Gada p鈘skati  Maks鈚nesp鏹as re靑strs  Nodro餴n鈐umi  Sken鐃ie dokumenti  Publik鈉ijas  Transportl頳zek飅  Creditreform kred顃v鐂ture  BaltRisk kred顃v鐂ture  Traktori  Gan鈓pulki 

 
Procesa veids:Maks鈚nesp鏹as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:12.01.2017. Maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵ana 10.01.2017
Kreditoru pieteik餫n鈙 termi蝠: 1 m鏽e餫 laik, kas skait鈓s no dienas, kad maks鈚nesp鏹as re靑str izdar顃s ieraksts par par鈊nieka maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵anu
 
Notikums:12.01.2017. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 10.01.2017
Administrators:Ziedone Sanda
Prakses vietas adrese: Blauma騛 iela 36-4, R頶a, LV-1011
Sertifik鈚a Nr.: 00159
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 02.04.2016, 27.06.2018
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: . .
T鈒ru騛 nr.: 67284772
Ieraksts izdar顃s:12.01.2017
 
Notikums:02.01.2018. Maks鈚nesp鏹as procesa izbeig餫na 28.12.2017
 
Sken鐃ie dokumenti:
VeidsDok. datumsLietas s鏹ums, lapaIesp鏹asDatu apstr鈊es pakalpojuma cena
Tiesas l鏼ums/spriedums16.05.2016 lapa(s): 138pdf Skat顃 0.00 EUR
Not鈘a l鏼ums18.05.2016 lapa(s): 139pdf Skat顃 0.00 EUR
Tiesas l鏼ums/spriedums02.08.2016 lapa(s): 140-1410.00 EUR
Tiesas l鏼ums/spriedums02.08.2016 lapa(s): 140-141pdf Skat顃 0.00 EUR
Not鈘a l鏼ums20.09.2016 lapa(s): 142pdf Skat顃 0.00 EUR
Tiesas l鏼ums/spriedums10.01.2017 lapa(s): 143-145pdf Skat顃 0.00 EUR
Not鈘a l鏼ums12.01.2017 lapa(s): 146pdf Skat顃 0.00 EUR

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR