LV RU EN

Maksatnespejas registrs

You are: LURSOFT -> Insolvency register -> Process card

Process card

 
Registration No/Personal ID number:40003012533
Name/Name, Surname:KURZEMES MEHANIZATORS, Akciju sabiedriba
Address:Riga, Siguldas prospekts 15

Full company report  Relationship GRAPH  Person's profile  Annual reports  Insolvency register  Collaterals  Scanned documents  Publications  Vehicles  Baltrisk, Credit history  Tractors  Herds 

 
Procesa veids:Legal protection process
Nature of the process:Local
 
Event:27.09.2016. Instigation of a legal protection process 21.09.2016
 
Event:28.12.2016. Appointment of an administrator in a legal protection process 23.12.2016
Administrator:Bagatska Ilze
Address of the practice place: Antonijas iela 5-8, Riga, LV-1010
Certificate No.: 00024
Certificate issue date: 05.11.2016
Date of annulment/cancellation of the certificate: 09.01.2019
Phone Number: 67220669
Mobile Phone Number: 29559999
Entry done:28.12.2016
Administrators data changed:30.01.2019
 
Event:10.01.2017. Announcement of enforcement of a legal protection process 06.01.2017
TAP īstenošanas termiņš: 2 year and which is to be counted from the day, when an entry is made in the insolvency register regarding declaration of the insolvency proceedings of a debtor
 
Event:16.01.2017. Specified methods in legal protection proceedings plan 30.11.2016
1. Nenodrošināto kreditoru grupā (izņemot nodokļu administrāciju prasījumus) dzēst blakus prasījumus 100% apmērā un samazināt nodokļu administrāciju prasījumu blakus prasījumus 50% apmērā; 2. Nodrošināto kreditoru grupā samazināt blakus prasījumus 50% apmērā; 3. Ņemot vērā, ka tiesiskā aizsardzības procesa īstenošanas laikā kreditoriem jau iestāsies saistību izpildes termiņš - atlikt maksājumu saistību izpildes termiņu uz sešiem mēnešiem. Naudas līdzekļu izmaksu kreditoriem ir paredzēts veikt reizi mēnesī, sākot ar septīto plāna īstenošanas mēnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprinātas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns, ievērojot Maksātnespējas likuma 38.panta otrajā daļā noteikto proporcionalitātes principu. Saistību izpildes atlikšana līdz procesa septītajam mēnesim ir nepieciešama, lai stabilizētu Sabiedrības darbību; 4. Attiecībā uz Sabiedrības darbinieku darba algas samaksas prasījumiem, Sabiedrība atliks maksājumu saistību izpildes termiņu uz sešiem mēnešiem tiem darbiniekiem, kuri ir devuši tam rakstveida piekrišanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma prasībām; 5. Nekustamā īpašuma atsavināšana; 6. Saistības, kuru termiņš ir iestājies vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā, ir paredzēts segt atbilstoši šim plānam. Aktuālie maksājumi tiek veikti atbilstoši samaksas termiņiem.
 
Event:09.02.2018. Approval of amendments to a legal protection process 07.02.2018
 
Event:05.03.2018. Specified methods in legal protection proceedings plan 27.11.2017
1.1. Nenodrošināto kreditoru grupā dzēst blakus prasījumus 100% apmērā un samazināt nodokļu administrāciju prasījumu blakus prasījumus 100% apmērā; 1.2. Nodrošināto kreditoru grupā samazināt blakus prasījumus 100% apmērā; 1.3. Ņemot vērā, ka tiesiskā aizsardzības procesa īstenošanas laikā kreditoriem jau iestāsies saistību izpildes termiņš - atlikt maksājumu saistību izpildes termiņu uz vienpadsmit mēnešiem un divpadsmitajā mēnesī pēc grozījumu apstiprināšanas tiesā sākt pakāpenisku norēķinu ar kreditoriem līdz pat četrdesmit astotajam mēnesim. Naudas līdzekļu izmaksu kreditoriem ir paredzēts veikt reizi mēnesī, sākot ar divpadsmito plāna īstenošanas mēnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprinātas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna grozījumi, ievērojot Maksātnespējas likuma 38.panta otrajā daļā noteikto proporcionalitātes principu. Saistību izpildes atlikšana līdz procesa divpadsmitajam mēnesim ir nepieciešama, lai stabilizētu Sabiedrības darbību; 1.4. Attiecībā uz Sabiedrības darbinieku darba algas samaksas prasījumiem, Sabiedrība atliks maksājumu saistību izpildes termiņu tāpat kā visiem pārējiem kreditoriem uz četrdesmit astoņiem mēnešiem tiem darbiniekiem, kuri ir devuši tam rakstveida piekrišanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma prasībām; 1.5. Nekustamā īpašuma atsavināšana; 1.6. Jauna nekustamā īpašuma iegāde - aktīvu uzlabošanas nolūkos- līdz ar to arī kreditoru prasījumu apmierināšanos nolūkos; 1.7.Hipotēkas reģistrēšana par labu investoram; 1.8. Saistības, kuru termiņš ir iestājies vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā, ir paredzēts segt atbilstoši šim plānam. Aktuālie maksājumi tiek veikti atbilstoši samaksas termiņiem.
 
Event:30.01.2019. Dismissal of an administrator in a legal protection process 28.01.2019
 
Event:14.02.2019. Appointment of an administrator in a legal protection process 29.01.2019
Administrator:Bricis Janis
Address of the practice place: Strelnieku iela 1-2, Riga, LV-1010
Certificate No.: 00573
Certificate issue date: 22.12.2017, 01.11.2019, 23.12.2019
Date for dismissal or resignation: 23.12.2019
Mobile Phone Number: 26395326
Entry done:14.02.2019
 
Event:02.10.2020. Approval of amendments to a legal protection process 28.09.2020
 
Event:07.10.2020. Specified methods in legal protection proceedings plan 21.08.2020
1. Nenodrošināto kreditoru grupā dzēst blakus prasījumus 100% apmērā un samazināt nodokļu administrāciju prasījumu blakus prasījumus 100% apmērā; 2. Nodrošināto kreditoru grupā samazināt blakus prasījumus 100% apmērā; 3. Ņemot vērā, ka tiesiskā aizsardzības procesa īstenošanas laikā kreditoriem jau iestāsies saistību izpildes termiņš - atlikt maksājumu saistību izpildes termiņu uz vienpadsmit mēnešiem un divpadsmitajā mēnesī pēc grozījumu apstiprināšanas tiesā sākt pakāpenisku norēķinu ar kreditoriem līdz pat četrdesmit piektajam mēnesim. Naudas līdzekļu izmaksu kreditoriem ir paredzēts veikt reizi mēnesī, sākot ar divpadsmito plāna īstenošanas mēnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprināts tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna grozījumi, ievērojot Maksātnespējas likuma 38.panta otrajā daļā noteikto proporcionalitātes principu. Maksājumi kreditoriem, kas paredzēti tiesiskās aizsardzības procesa plāna 44.-48.mēnesī, tiks veikti vienā maksājumā 45. (četrdesmit piektajā) tiesiskās aizsardzības procesa plāna īstenošanas mēnesī. Tādējādi, atbilstoši šiem grozījumiem tiesiskās aizsardzības procesa plānā ietvertie kreditoru prasījumi tiks pilnībā segti 45. (četrdesmit piektajā ) tiesiskās aizsardzības procesa plāna īstenošanas mēnesī. Saistību izpildes atlikšana līdz procesa divpadsmitajam mēnesim ir nepieciešama, lai stabilizētu Sabiedrības darbību; 4. Attiecībā uz Sabiedrības darbinieku darba algas samaksas prasījumiem, Sabiedrība atliks maksājumu saistību izpildes termiņu tāpat kā visiem pārējiem kreditoriem uz četrdesmit astoņiem mēnešiem tiem darbiniekiem, kuri ir devuši tam rakstveida piekrišanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma prasībām. Atbilstoši šiem grozījumiem galīgs norēķins ar Sabiedrības darbiniekiem tiks veikts 45. (četrdesmit piektajā) tiesiskās aizsardzības procesa plāna īstenošanas mēnesī; 5. Nekustamā īpašuma atsavināšana; 6. Jauna nekustamā īpašuma iegāde - aktīvu uzlabošanas nolūkos- līdz ar to arī kreditoru prasījumu apmierināšanos nolūkos; 7. Hipotēkas reģistrēšana par labu investoram; 8. Saistības, kuru termiņš ir iestājies vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā, ir paredzēts segt atbilstoši šim plānam. Aktuālie maksājumi tiek veikti atbilstoši samaksas termiņiem. 9. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, ieguldot tajā kreditora SIA "VKG Capital" prasījuma tiesības pret Sabiedrību prasījuma daļā par EUR 533 582,00. SIA "VKG Capital" ir piekritusi kapitalizēt tās prasījuma tiesības pret Sabiedrību EUR 533 582,00 apmērā.
 
Event:16.11.2020. Termination of a legal protection process 13.11.2020
 
Scanned documents:
TypeDocument dateCase volume, pageOptionsData processing price
Court decision/verdict21.09.2016 page(s): 33pdf View 0.00 EUR
Decision of the notary27.09.2016 page(s): 34pdf View 0.00 EUR
Court decision/verdict23.12.2016 page(s): 35pdf View 0.00 EUR
Decision of the notary28.12.2016 page(s): 36pdf View 0.00 EUR
Court decision/verdict06.01.2017 page(s): 37-38pdf View 0.00 EUR
Decision of the notary10.01.2017 page(s): 39pdf View 0.00 EUR
Agenda for Process of Legal Protection13.01.2017 page(s): 40-560.00 EUR
Decision of the notary16.01.2017 page(s): 570.00 EUR

Data processing price: 0.00 EUR