LV RU EN

Maksatnespejas registrs

You are: LURSOFT -> Insolvency register -> Process card

Process card

 
Registration No/Personal ID number:40003808427
Name/Name, Surname:Rigas namu agentura, SIA
Address:Riga, Cesu iela 15

Full company report  Relationship GRAPH  Person's profile  Annual reports  Insolvency register  Collaterals  Scanned documents  Publications  Vehicles  Tractors  Herds 

 
Procesa veids:Out-of-court legal protection process
Nature of the process:Local
 
Event:07.09.2016. Instigation of an out-of-court protection process 05.09.2016
 
Event:15.12.2016. Announcement of enforcement of an out-of-court protection process, approval of the plan of events, 09.12.2016
Administrator:Mazurs Eduards
Address of the practice place: Krisjana Barona iela 62-1, Riga, LV-1011
Certificate No.: 00277
Certificate issue date: 30.06.2016, 03.10.2018, 17.08.2020, 04.10.2020
Date for dismissal or resignation: . .
Mobile Phone Number: 26401361
Entry done:15.12.2016
ĀTAP īstenošanas termiņš: 6 month and which is to be counted from the day, when an entry is made in the insolvency register regarding declaration of the insolvency proceedings of a debtor
 
Event:28.06.2017. Approval of amendments in the plan of events of an out-of-court legal protection process 27.06.2017
 
Event:28.06.2018. Approval of amendments in the plan of events of an out-of-court legal protection process 27.06.2018
 
Event:14.10.2019. Methods prescribed in the plan of events of an out-of-court legal protection process 03.12.2018
Nenodrošināto kreditoru grupā: Nenodrošināto kreditoru grupā, izņemot Maksātnespējas likuma 38.panta piektajā daļā noteiktiem nodokļu administrācijas prasījumiem: -samazināt pamatparādu prasījumus 99 % apmērā; - dzēst blakusprasījumus (līgumsodi, soda naudas, nokavējuma naudas, procentu maksājumi, u.c.) 100% apmērā; - atlikt saistību, kuras Parādnieks nav izpildījis pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas, izpildes termiņu sadalot maksājumus, atbilstoši pievienotajam Parādnieka kreditoru prasījumu segšanas grafikam; - kustamās mantas un/vai nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, lai panāktu maksimāli iespējamo kreditoru prasījumu apmierināšanu. - kreditoru prasījumu apmierināšanai var tikt pielietota Maksātnespējas likuma 38.panta pirmās daļas 3.punktā norādītā tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamā metode - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, ieguldot pamatkapitālā kreditoru prasījumu tiesības. Ņemot vērā, ka saskaņā ar šo tiesiskās aizsardzības procesa plānu nenodrošināto kreditoru galvenie prasījumi tiek dzēsti par vairāk kā 10%, šiem kreditoriem, izņemot nodokļu administrāciju, ir tiesības prasīt Sabiedrībai, lai samazinātā prasījuma apmērs tiek aizstāts ar Sabiedrības kapitāla daļām, atbilstoši Maksātnespējas likuma 39. panta nosacījumiem. Nodrošināto kreditoru grupā: Nodrošināto kreditoru grupā, izņemot Maksātnespējas likuma 38.panta piektajā daļā noteiktiem nodokļu administrācijas prasījumiem: - kustamās mantas un/vai nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtinšāna ar lietu tiesībām, lai panāktu maksimāli iespējami kreditoru prasījumu apmierināšanu. Tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros paredzēts pārdot Parādnieka aktīvu - zemes gabalu Rīgā, Hospitāļu ielā (kadastra numurs 0100 0024 0021). Gadījumā, ja tiek pārdota visa par nodrošinājumu kalpojošā manta, bet prasījums netiek segts pilnā apmērā, kreditors iegūst nenodrošinātā kreditora statusu un nesegtā prasījuma daļai tiek piemērotas metodes, kas noteiktas Plānā nenodrošināto kreditoru grupai. - samazināt pēc izsoles atlikušo pamatparādu prasījumus par 99%; - atlikt to saistību, kuras parādnieks nav izpildījis pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas, izpildi; - dzēst pēc pārdošanas atlikušos kreditoru blakusprasījumus (līgumsodi, soda naudas, nokavējuma naudas, procentu maksājumi, u.c.) 100% apmērā; - punktos 2.1.2. līdz 2.1.4 paradzētās metodes tiks piemērotas tikai saņemot nodrošinātā kreditora rakstveida piekrišanu.
 
Event:14.10.2019. Approval of amendments in the plan of events of an out-of-court legal protection process 18.12.2018
 
Event:27.12.2019. Approval of amendments in the plan of events of an out-of-court legal protection process 23.12.2019
 
Event:07.01.2021. Termination of an out-of-court legal protection process 06.01.2021
 
Scanned documents:
TypeDocument dateCase volume, pageOptionsData processing price
Court decision/verdict09.12.2016 page(s): 180-182pdf View 0.00 EUR
The Court cover sheet09.12.2016 page(s): 183pdf View 0.00 EUR
Decision of the notary15.12.2016 page(s): 184pdf View 0.00 EUR

Data processing price: 0.00 EUR