LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa karti騛

Procesa karti騛

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:48503013603
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:许鏳es Kausi騣, SIA (Likvid鐃s 05.09.2018)
Adrese:Saldus nov., 许鏳es pag., "Kausi騣"

Piln izzi騛  Saist頱u GRAFS  Personas profils  Gada p鈘skati  Maks鈚nesp鏹as re靑strs  Nodro餴n鈐umi  Sken鐃ie dokumenti  Publik鈉ijas  Transportl頳zek飅  Creditreform kred顃v鐂ture  BaltRisk kred顃v鐂ture  Traktori  Gan鈓pulki 

 
Procesa veids:Maks鈚nesp鏹as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:11.08.2015. Maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵ana 10.08.2015
Kreditoru pieteik餫n鈙 termi蝠: 1 m鏽e餫 laik, kas skait鈓s no dienas, kad maks鈚nesp鏹as re靑str izdar顃s ieraksts par par鈊nieka maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵anu
 
Notikums:11.08.2015. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 10.08.2015
Administrators:Kepente Valent頽a
Prakses vietas adrese: 18. novembra iela 18A, Daugavpils, LV-5401
Sertifik鈚a Nr.: 00068
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 31.12.2013, 31.12.2015
Sertifik鈚a darb頱as izbeig餫nas/anul琊anas datums: 01.03.2018
T鈒ru騛 nr.: 29475749
Mob. t鈒ru騛 nr.: 29475749
Faksa nr.: 65421073
Ieraksts izdar顃s:11.08.2015
Groz顃i dati par administratoru:26.03.2018
 
Notikums:26.03.2018. Administratora atcel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 22.03.2018
 
Notikums:29.03.2018. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 28.03.2018
Administrators:Karst Sintija
Prakses vietas adrese: Kri餵怛a Valdem鈘a iela 33A-10A, R頶a, LV-1010
Sertifik鈚a Nr.: 00432
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 22.12.2017
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: 22.12.2017
T鈒ru騛 nr.: 67278302
Ieraksts izdar顃s:29.03.2018
 
Notikums:04.09.2018. Maks鈚nesp鏹as procesa izbeig餫na 31.08.2018
 
Sken鐃ie dokumenti:
VeidsDok. datumsLietas s鏹ums, lapaIesp鏹asDatu apstr鈊es pakalpojuma cena
Tiesas l鏼ums/spriedums10.08.2015 lapa(s): 39-41pdf Skat顃 0.00 EUR
Not鈘a l鏼ums11.08.2015 lapa(s): 42pdf Skat顃 0.00 EUR

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR