The catalog of classification of real estate use purposes is available in the service. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations No. 496 "Classification of the purposes of real estate use and the procedure for determining and changing the purposes of real estate use". In the catalog, it is possible to view the classification of the purposes of real estate use (code, name, description) and the real estate transactions corresponding to the code.

03 | Land of water objects

0301
Public waters
Description Real estate Real estate transactions
Jūras piekraste, kā arī zeme zem ezeriem un upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam
0302
Water territories owned or used by natural and legal persons
Description Real estate Real estate transactions
Zeme zem ūdeņiem (izņemot jūras piekrasti un zemi zem ezeriem un upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam) – dabiskām un mākslīgām ūdenstilpēm, tai skaitā applūstošās ūdens teritorijas, meldrāji un tamlīdzīgas teritorijas, – kur galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā ir ūdenssaimniecība un zeme zem ūdeņiem aizņem lielāko zemes vienības platību. Var tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienība nav klasificējama kā lauksaimniecība, kā arī meža zeme, ja meža zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā mežsaimniecība
0303
Aquaculture
Description Real estate Real estate transactions
Zeme, uz kuras atrodas zivju audzēšanai mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes un tās aizņem lielāko zemes vienības platību

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers no. 496 "Classification of purposes of use of real estate and procedure for determining and changing purposes of use of real estate", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution