In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

242007 | Areas

24200701
Areas
Description
Laukumi, kas nav saistīti ar transporta infrastruktūru, un citi iepriekš neminēti laukumi (piemēram, būvmateriālu, kurināmā, atkritumu, kūtsmēslu un citu materiālu novietošanai paredzēti laukumi)

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution