In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

222 | Pipelines and cables of local importance

2221
Gas distribution systems
Description Buildings and premises groups Real estate transactions
Sadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem (ieskaitot)
2222
Cold and hot water supply structures of local importance
Description Buildings and premises groups Real estate transactions
Vietējie aukstā un karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas, ūdens ieguves urbumi, ūdens gradētavas u. tml.
2223
Sewage pipelines and treatment facilities of local importance
Description Buildings and premises groups Real estate transactions
Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, cauruļvadi, arī notekūdeņu attīrīšanas būves (būves bez ēkas pazīmēm, atvērta tipa rezervuāri, baseini, dūņu lauki ar pamatni)
2224
Electricity transmission and communication cable structures of local importance
Description Buildings and premises groups Real estate transactions
Elektrokabeļu, sakaru kabeļu u. c. kabeļu kanalizācijas cauruļvadi

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution