In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

2141 | Bridges and overpasses

Description
Metāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes u. tml.
Pie tiltiem, ceļu pārvadiem, estakādēm, viaduktiem esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods 2141) sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)
214101
Road and railway bridges, viaducts and road overpasses
Buildings and premises groups
214102
Pedestrian bridges
Buildings and premises groups
214103
Overpasses
Description Buildings and premises groups
Konstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu novietošanai un citām vajadzībām

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution