In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

127402 | Helpers

Description
Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u. tml. ēkas
12740201
Sheds with a total area of up to 60 m2 (included), outbuildings, cellars and public toilets
Description Buildings and premises groups
Kūtis un segtie voljēri ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas un telpu grupas, pagrabi, kuri nepilda lauksaimnieciskās ražošanas vai kādu citu funkciju, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām
12740202
Individual garages
Description Buildings and premises groups
Brīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
12740203
Greenhouses with a total area of up to 60 m2 (included), barns and other auxiliary buildings
Description Buildings and premises groups
Greenhouses with a total area of up to 60 m2 (included), barns and other auxiliary buildings
12740204
Awnings with metal or masonry supports and a hard covering of the base
Description Buildings and premises groups
Citur neklasificētas nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
12740205
Canopies
Description Buildings and premises groups
Ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, kas nav citur klasificējamas nojumes

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution