In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

127101 | Agricultural non-residential buildings

12710101
Warehouses and processing buildings for agricultural products
Description Buildings and premises groups
Ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi (tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u. tml.)
12710102
Agricultural barns with a total area of more than 60 m2
Description Buildings and premises groups
Šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai
12710103
Freezers and cellars
Description Buildings and premises groups
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
12710104
Agricultural sheds
Description Buildings and premises groups
Nojumes materiālu un tehnikas novietošanai
12710105
Barns with a total area of more than 60 m2 and livestock buildings
Description Buildings and premises groups
Kūtis, staļļi un segtie voljēri ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas u. tml.
12710106
Greenhouses with a total area of more than 60 m2
Buildings and premises groups
12710107
Agricultural machinery garages
Buildings and premises groups
12710108
Canopies for placing cages of fur animals
Description Buildings and premises groups
Canopies for placing cages of fur animals
12710109
Manure and slurry storages
Description Buildings and premises groups
Virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution