• lv

Zuteņu iela, Rīga

56° 55' 31.81908", 24° 4' 30.39024"

KROART, SIA
Rīga, Zuteņu iela 5 - 4
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29833764
Sociāldemokrātu Apvienība
Rīga, Zuteņu iela 7 - 1
Savstarpējās izpratnes, iecietības un cieņas veidošana un nostiprināšana atsevišķu indivīdu, dažādu tautību cilvēku, reliģiju, kristīgo konfesiju un mācību piekritēju, sabiedrības un valsts starpā.
Patstāvīga, dažāda līmeņa politiskā un sociālā dialoga iedibināšana un uzturēšana atsevišķa, konkrēta indivīda, sabiedrības un valsts garīgās un materiālās labklājības vārdā.
Panākt, lai sabiedrības apziņā atsevišķs indivīds un viņa ģimene, būtu cieši saistītas vērtības.
Katras, atsevišķas personas pašcieņas celšana.
Mūsdienīgas izglītības iespējas ikvienam.
Sociālā taisnīguma ideju popularizēšana.
Izdot periodiskos izdevumus, brošūras, grāmatas.
Izstrādāt un realizēt sociālo palīdzību, izglītības un rehabilitācijas programmas.
Universālas (visaptverošas) labklājības sabiedrības idejas popularizēšana.
Sociāldemokrātisko organizāciju un atsevišķu indivīdu kopdarbības veicināšana.
Veic citas likumos atļautās darbības.
Telefons
+371 26859894
A & M Vītoli, IK
Rīga, Zuteņu iela 5-1
Likvidēts 28.03.2014
DELIKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Zuteņu iela 5-1
Likvidēts 27.06.2007
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
kultūras pasākumu rīkošana
mārketings
reklāma
tirdzniecības-iepirkšanas operācijas
starpniecība
sabiedriskā ēdināšana
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība