• lv

Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads

57° 10' 7.3812", 25° 49' 33.01068"

AKOTIŅŠ, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
mežsaimniecība,kokmateriālu sagatavošanu un ar to saistītiepakalpojumi
APŠUKALNS, Cēsu rajona zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Apšukalns"
lopkopība
graudkopība
BĀLIŅI, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Bāliņi"
lopkopība
BĒRZI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Bērzi"
lopkopība
graudkopība
CELMI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Celmi"
piena-gaļas lopkopība
augkopība
DRUSTI, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., Melnbārži, Gaujas iela 2D
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64129836
E-pasts
pksdrusti@inbox.lv
ESI PAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Zanderi"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 64112378
Esi sveiks!
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., Melnbārži, "Kalna Melnbārži"-1
Organizēt dažāda mēroga sporta un aktīvās atpūtas pasākumus iedzīvotājiem, tai skaitā jauniešiem un bērniem, piedalīties sporta un kultūras pasākumos, veicināt un popularizēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu;
Iesaistīties zaļā dzīves veida popularizēšanā, piedalīties novadu un republikas mēroga vides aizsardzības aktivitātēs, vides sakopšanas un vides izglītības akcijās, sabiedrisko objektu labiekārtošanā;
Veidot sadarbību ar citām nevalstiskām un valstiskām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, ziemeļvalstu, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas NVO;
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķi sasniegšanai.
Telefons
+371 26526590
EZERBRIEŽI, IK
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Avotiņi"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
GALDIŅI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Galdiņi"
piena - gaļas lopkopībagraudkopība
GAUJAS-MAGONAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Gaujas Magonas"
piena lopkopība
JAUN-ĶENCI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaun-Ķenci"
lopkopība
JAUN-MAGONAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunmagones"
lopkopība
JAUN-MIGĻI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
lopkopība
piena ražošana
gaļas ražošana
mežizstrāde
Jaunmurdēni, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunmurdēni"
JAUN-NĒĶINI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunnēķini"
lopkopība
JAUN-ORMAŅI, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaun-Ormaņi"
augkopībalopkopība
JAUN-SPULGAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaun-Spulgas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KALNA AUGSTĀRI, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunaugstāri"
lauksaimniecība
KALNA-CELMI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna-Celmi"
lopkopība
KALNA ĶĪŠI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna Ķīši"
lopkopība
graudkopība
KALNA-MELNBĀRŽI, SIA
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna-Melnbārži"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 26130760
Kalna Nēķeni 1, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna Nēķeni"
lopkopība
lauksaimniecība
Telefons
+371 25940805
E-pasts
vilkausa6@inbox.lv
Karlīnes dārzi, SIA
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Lejas Augstāri" - 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KRĀCE, SIA
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Zosēnu HES"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26597361
KRASTA-MAGONAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
lauksaimniecība
KRASTMAĻI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Krastmaļi"
lopkopība
tirdzniecība
LEJAS ĶENCI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
lopkopība
cūkkopība
lauksaimniecības produktu ražošana
tirdzniecība
pārstrāde
amatniecības izstrādājumu ražošana
celtniecība
transporta un zemes apstrādes pakalpojumi
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
LEJAS-ĶĪŠI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Lejas-ķīši"
lopkopība
mežizstrāde
LEJAS-MELNBĀRŽI, SIA
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Lejas Melbārži"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)