"Zirņu pamatskola", Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853

56° 40' 33.63364668", 22° 12' 59.47767252"

Saldus nov., Zirņu pag., Zirņi, "Zirņu pamatskola"
1. Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanā un ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības pilnveidošanā.
2. Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm.
3. Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi un estētisko vidi.
4. Veicināt un atbalstīt kultūras un sporta dzīvi.
5. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
6. Aktivizēt visus ģimenes locekļus paust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm.
Telefons
+371 29458313