• lv

Zemkopības institūts, Skrīveru novads

56° 37' 29.15364", 25° 7' 38.27604"

AA KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 2" - 1
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64807455
Agro-Synt, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 23"
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana (20.15, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28717952
AJCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 20" - 2
Atvases, Zemnieku saimniecība , Skrīveru novads
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 9" - 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28661419
BRZA Agro, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29410160
+371 28801266
CH 150, R.Tālberga individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 22-6
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22181700
EK PROJECT SERVICES, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 22" - 1
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29354035
ESENGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 12
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29105558
Figaro Nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 1" - 11
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
HEBRO, Brenčuka individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 1
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65197685
IGFA, Individuālais Komersants
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 22" - 13
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
IR Fizio, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 10
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
JSP Building, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 8
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26133881
JSP Transport, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29215103
KVIKS, Paegles Aizkraukles rajona individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 20
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65197660
Liemar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 6" - 1
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Meklēšanas vienība ZVAIGZNE
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 18" - 17
Otrajā pasaules karā un citos karos bojā gājušo un neapbedīto kareivju mirstīgo atlieku meklēšana, identifikācija un nodošana pārapbedīšanai kapos, kā arī citos karos bojā gājušo karavīru apbedīšanas vietu meklēšana, uzkopšana un reģistrācija;
Palīdzības sniegšana personām, kuras meklē Otrajā pasaules karā un citos karos bojā gājušos vai bezvēsts prombūtnē esošos tuviniekus, kuri ir bijušo karojošo pušu kareivji;
Sadarbība ar valsts, sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām, meklēšanas ekspedīciju organizēšanā, vadīšanā, kā arī piedalīšanās kopīgajās meklēšanas ekspedīcijās;
Sadarbība un informācijas apmaiņa ar valsts, sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām;
Atbalsta sniegšana muzejiem, dokumentālo filmu uzņemšanai, interneta mājas lapas izveidošana, informatīvās datu bāzes izveidošana - vēsturisko liecību fiksēšanai;
Kultūras pasākumu, kas ir veltīti karos bojāgājušo piemiņai, organizēšana - atbalstīšana;
Sabiedrības izglītošana jautājumos kas skar vides-dabas aizsardzību, drošu uzturēšanos vietās kur Pirmajā un Otrajā pasaules karā notikušas militārā rakstura darbības, apkārtējās vides-dabas sakopšanas talku organizēšana, atbalstīšana;
Otrajā pasaules karā un citos karos izmantotās militārās tehnikas, ekipējuma un bruņojuma meklēšana, restaurācija vai nodošana iznīcināšanai attiecīgajiem dienestiem;
Biedrības darbība nav vērsta uz politisku organizāciju vai to vēlēšanas kampaņu atbalstīšanu.
Telefons
+371 26371827
E-pasts
m.v.zvaigzne@inbox.lv
Modum M, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 8" - 2
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29125964
Odziņas, Zasas pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, Zemkopības institūts 21-12
Remershofa darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 17
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29360494
RG3 Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 20" - 8
Apgaismes ierīču ražošana (27.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29351161
E-pasts
info@rg3.lv
RIBERSS, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 2" - 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
RINO BB, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 2" - 1
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27137371
ROKĀDE PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 9" - 2
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29996655
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PolymerOrgsynthese", Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 23"
Zinātniskie pētījumi un izstrādnes dabaszinātņu un tehnisko zinātņu jomā;galveno ķīmisko vielu ražošana;Rūpniecisko gāzu ražošana;krāsvielu un pigmentu ražošana;Pārējo galveno neorganisko ķīmisko vielu ražošana;Sintētiskā un hidrolīzes etilspirta ražošana;Mēslojuma un slāpekļa savienojumu ražošana.
Sapropeļa un Organisko Produktu Ražotāju Asociācija
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, Ābeļu iela
Veikt zinātniskus un praktiskus darbus šādos virzienos:
reģionu ekonomiskā attīstība;
reģionu sociālekonomiskā attīstība;
uzņēmējvides uzlabošana reģionos;
ražošanas un lauksaimniecības attīstība reģionos;
jauno tehnoloģiju ieviešanas ražošanā, lauksaimniecībā, uzņēmumu saimnieciskā darbībā un sociālo problēmu risināšanā;
privāta un publiska finansējuma piesaiste reģionos;
reģionos pieejamo energoresursu izmantošana;
reģionos pieejamo zemes dziļumu efektīva izmantošana;
sapropeļa, kūdras un citu organisko vielu izmantošanas efektivitātes palielināšana, veicinot nozarē produktu izstrādi ar augstāku pievienoto vērtību;
atjaunojamo resursu izmantošanas iespēju attīstība reģionos;
reģionu, kā investīciju galamērķa, pievilcības veicināšana;
investīciju piesaiste reģionos;
infrastruktūras un pilsētvides attīstība reģionos;
inovāciju un zinātniski pētniecisko organizāciju piesaiste reģionu ilgtspējīgai attīstībai;
reģionu popularizācija iekšējā un ārējā tūrisma tirgū;
reģionālo pašvaldību, to iestāžu, uzņēmēju un iedzīvotāju komunikācijas veicināšana;
reģionos esošo sociālai atstumtībai pakļauto grupu integrācijas iespēju paplašināšana sabiedrībā;
maznodrošināto personu labklājības celšanas iespēju veicināšana reģionos;
reģionu kā dzīves un darbavietas pievilcības veicināšana.
Veidot atgriezenisko saiti ar reģionu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un to struktūrām ar mērķi veicināt reģionu attīstību.
Veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku pielietošanu;
Izstrādāt un īstenot programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai un pilnveidošanai;
Organizēt zinātniskās konferences, seminārus un lekcijas;
Izdot informatīvos materiālus;
Veicināt reģionu zinātniski pamatotu attīstību;
Veicināt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos un uzņēmumu zinātniski pamatoto attīstību;
Veicināt nodarbinātību un darbaspēka kvalifikācijas un efektivitātes palielināšanu;
Veicināt sadarbību starp Latvijas Republikas uzņēmējiem un pašvaldībām ar Eiropas uzņēmējiem, valsts pārvaldes struktūrām, nodibinājumiem un nevalstiskām organizācijām;
Veicināt biedru un asociēto biedru kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu;
Veikt labdarības līdzekļu vākšanu labdarības projektu realizācijai.
Telefons
+371 29410160
Sasniedzam kopā!
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 14" - 1
1. Skrīveru novada ģimeņu pulcēšana kopīgiem sasniegumiem;2. Ģimenes lomas palielināšana sabiedrībā un ģimenisko vērtību veicināšana;3. Ģimeņu dzīves kvalitātes veicināšana;4. Sabiedrības izglītošana, kultūras un veselības veicināšana;5. Atbalsts ģimenēm krīzes situācijās;6. Apkārtējās vides sakopšana un aizsardzība. Telefons
+371 28304238
SoftNet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 14" - 3
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26144999
SoulStone.eu, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 22" - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26165621
Storeks Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, "Zemkopības institūts 2" - 1
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)