Zaubes pagasts, Cēsu novads

Adrese iepriekš atradās Amatas novads
56° 58' 33.51756", 25° 12' 47.75076"

Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Birzītes" - 10
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Amatas novada, Zaubes pagasta, Zaube, "Birzītes", koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:
lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
kontrolēt pārvaldīšanu un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Cēsu nov., Zaubes pag., "Sidrabi"
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Atēnas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Vizbulīši"
Metālapstrādes darbgaldu ražošana (28.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Liepkalni"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29738076
E-pasts
jurmala60@inbox.lv
Cēsu nov., Zaubes pag., "Annas Dzirnavas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Zaubes pag., Annas, "Annas Muiža"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64180700
Cēsu nov., Zaubes pag., "Cīrulīši"
Apvienot fiziskās un juridiskās nolūkā veicināt likumīgu medību, makšķerēšanas un citu aktīvu atpūtas veidu un to tradīciju popularizēšanu sabiedrībā;
Piesaistīt biedrības individuālos atbalstītājus;
Medību, makšķerēšanas organizēšana, ievērojot dabas aizsardzības principus.
Cēsu nov., Zaubes pag., "Mežciems"
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Mācītāja māja" - 1
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Mežrozītes"
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Atēnas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Amatas nov., Zaubes pag.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Bajāri"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Apsītes"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26111656
E-pasts
alfalex@alfalex.lv
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Niedras" - 8
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26191619
E-pasts
biolanapellets@gmail.com
Cēsu nov., Zaubes pag., "Aizupji"
Putnkopība (01.47, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Jaunpils iela 3
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26692555
E-pasts
info@birinatenisaklubs.lv
Amatas nov., Zaubes pag.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Brīkumi"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
mājamatniecība
atpūtas industrija
mežizstrāde
Cēsu nov., Zaubes pag., "Brīkumi"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22077026
E-pasts
info@brikumi.lv
Cēsu nov., Zaubes pag., "Celmiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Ceplīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Cīrulīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Zīles" - 5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Vanadzēni"
Apvienot līdzīgi domājošus māksliniekus un domubiedrus radošā grupā;
veicināt mākslas attīstību, nodibinot un vadot mākslas studijas, kuru nosaukumi ir "DZELTENĀ DZEŅA ORDEŅA SKOLA" un "SMILŠU MĀKSLAS SKOLA";
veicināt jauniešu un pieaugušo izpratni par glezniecību, lai tie radoši papildinātu savu personību;
organizēt un veidot mākslas izstādes un seminārus, konferences, simpozijus Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedalīties radošo kvartālu darbībā un piedalīties citu rīkotajos pasākumos;
popularizēt mākslu un gleznošanu dažādos pasākumos kā brīvā laika pavadīšanas alternatīvu pieaugušajiem un jauniešiem;
ierosināt un īstenot konkrētus mākslas un kultūras projektus, kas saistīti ar Siguldas pilsētas kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšanu;
saņemt ziedojumus un citus materiālus ieguldījumus un palīdzību statūtos noteikto Biedrības mērķu, darbības funkciju un pienākumu realizēšanai;
veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
organizēt un rīkot dažādus ar mākslu saistītus pasākumus kā izsoles, gadatirgus u.c. līdzīga rakstura pasākumus labdarībai un Biedrības mērķu sasniegšanai;
popularizēt Biedrības biedru darbu rezultātus;
atbalstīt mākslas izglītības procesu, veicot jauno mākslinieku sagatavošanu tālākām mācībām mākslas skolās, augstskolās;
rosināt jauniešos interesi par pasaules vizuālos izpratni, mākslas vēsturi;
attīstīt un reprezentēt smilšu mākslu Latvijā un ārzemēs, un veidot starptautiskus smilšu mākslas festivālus;;
papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma iegādi un uzturēšanu;
izveidot savu mājas lapu un citus materiālus, kuros reprezentēt Biedrības biedru radošos darbus;
risināt citus ar Biedrības mērķiem saistītus jautājumus.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Bērzaines"
1.Uzlabot Zaubes pagasta iedzīvotāju dzīves vidi, padarot to radošu, inovatīvu, iedzīvotājiem draudzīgu un ilgtspējīgu;
2.Attīstīt kopienas darbību, kas vērsta uz kultūras un izglītības veicināšanu, kultūras vērtību saglabāšanu;
3.Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, plenērus;
4.Organizēt dažāda veida neformālās izglītības, mūžizglītības kursus, projektus, pieredzes braucienus;
5.Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas;
6.Attīstīt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu iesaistoties sportiskās aktivitātēs;
7.Radīt idejas un rast risinājumus Zaubes pagasta attīstībai, lai tā būtu patīkama, radoša un draudzīga dzīves telpa gan zaubēniešiem, gan arī piesaistītu tūristu uzmanību.
Cēsu nov., Zaubes pag., "Beverīnas" - 2
Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām (11.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., "Dzintari"
lauksaimniecība
Cēsu nov., Zaubes pag., "Viegliņi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution