Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads

Adrese iepriekš atradās Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads
56° 59' 45.9456", 25° 15' 41.52204"

Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Birzītes" - 10
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Amatas novada, Zaubes pagasta, Zaube, "Birzītes", koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:
lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
kontrolēt pārvaldīšanu un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Mežrozītes"
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Niedras" - 8
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26191619
E-pasts
biolanapellets@gmail.com
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Jaunpils iela 3
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26692555
E-pasts
info@birinatenisaklubs.lv
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Zīles" - 5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Bērzaines"
1.Uzlabot Zaubes pagasta iedzīvotāju dzīves vidi, padarot to radošu, inovatīvu, iedzīvotājiem draudzīgu un ilgtspējīgu;
2.Attīstīt kopienas darbību, kas vērsta uz kultūras un izglītības veicināšanu, kultūras vērtību saglabāšanu;
3.Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, plenērus;
4.Organizēt dažāda veida neformālās izglītības, mūžizglītības kursus, projektus, pieredzes braucienus;
5.Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas;
6.Attīstīt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu iesaistoties sportiskās aktivitātēs;
7.Radīt idejas un rast risinājumus Zaubes pagasta attīstībai, lai tā būtu patīkama, radoša un draudzīga dzīves telpa gan zaubēniešiem, gan arī piesaistītu tūristu uzmanību.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Birzītes" - 10
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Pumpuriņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
forestwolf@inbox.lv
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Gundegas" - 11
brīvprātīgu projektu vadīšana, lai palīdzētu pensionāriem, kuri dzīvo attālās lauku mājās (viensētās);
specializēta dzīvokļa iegāde un uzturēšana pensionāriem, kuri dzīvo attālās lauku mājās (viensētās) Zaubes pagastā;
medicīniska un sociāla rakstura palīdzības sniegšana pensionāriem, kuri dzīvo attālās lauku mājās ( viensētās) Zaubē;
idejas "Pasniedz roku" izplatīšanas veicināšana visā Latvijā;
projektu vadīšana, lai finansiāli palīdzētu idejas "Pasniedz roku" iedzīvināšani un izplatīšanai;
citas brīvprātīgās, profesionālās, publiskās un saimnieciskās darbības veikšana, kas nav pretrunā ar statūtiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir nepieciešama biedrības mērķu īstenošanai
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Jaunpils iela 8
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Kooperatīvs"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64145394
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Birzītes" - 10
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Lakstīgalu iela 12
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Kalmes"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Niedras" - 4
1.Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Cēsu novada Zaubes pagasta "Niedras" koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;
2.Lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
3. Kontrolēt pārvaldīšanu un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
4.Apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
5.Aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Saulgrieži"
Veicināt biedrībā esošā Zaubes pagastu attīstību un labiekārtošanu;
piesaistīt juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, citu biedrību un nodibinājumu finansējumu šīs biedrības nodrošināšanai un projektu īstenošanai;
attīstīt biedrības ilgtspēju, veidojot pastāvīgus finansu līdzekļu uzkrājumus;
piešķirt finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Vecpauguri"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Smaidas"
1. Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu kultūras, tūrisma un dažādu pasākumu attīstību;
2. Popularizēt vispārizglītojošu pasākumus;
3. Nodrošināt bērnu, jauniešu un ģimeņu iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku;
4. Izglītojošu pasākumu rīkošana, nodrošinot iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas;
5. Atbalstīt un veicināt dažādas iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju intelektuālajai un radošajai attīstībai;
6. Biedru interešu uzklausīšana un pārstāvēšana Latvijā citās biedrībās, nodibinājumos, personu apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Ozoli" - 15
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Cēsu novada Zaubes pagasta "Ozoli", koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;
Lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
Kontrolēt pārvaldīšanu un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
Aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Palmas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Lakstīgalu iela 8
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Ozoli" - 3
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Smaidas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Gobiņas"
Veicināt kopā būšanu Zaubes pagasta pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem;
Popularizēt pensijas vecuma cilvēkiem cienīgu un aktīvu dzīvesveidu, iesaistot sabiedriskās dzīves norisēs, organizējot fiziskas un radošas aktivitātes.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Gobiņas"
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Kalmes" - 9
1.Zaubes jauktā kora darbības veicināšana, atbalstīšana un popularizēšana;
2.Kora sadarbības organizēšana ar Latvijas un starptautiskā kultūras organizācijām, atbalstīt kora piedalīšanos Latvijas un starptautiskos pasākumos;
3.Popularizēt koru mūziku, audzināt kora dziedātājus labāko kora dziedāšanas un kora sadzīvisko tradīciju garā;
4.Dažādu paaudžu iesaistīšana kora dziedāšanā;
5.Biedrības biedru vokālā un muzikālā izglītošana;
6.Kora pasākumu, koncertu un radošo braucienu organizēšana;
7.Lietderīga brīvā laika pavadīšanas organizēšana;
8.Audio un video ierakstu veikšana;
9.Piesaistīt, uzkrāt un izmantot finanšu līdzekļus Biedrības mērķu realizēšanai;
10.Cita ar kora aktivitātēm saistīta darbība.
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Niedras" - 2
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Zīles" - 9
Pārvaldīšana un apsaimniekošana daudzdzīvokļu mājā, tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšana pārvaldīšanā (uzkrājuma veidošana, logu, durvju nomaiņa, jumta maiņa, mājas fasādes renovācija).
Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, Jaunpils iela 3
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution