• lv

Vīpes pagasts, Krustpils novads

56° 28' 25.74624", 26° 7' 30.01944"

Agma I, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., "Vārkaļi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUSEKĻI, Vīpes pagasta A.Grantiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ausekļi"
lopkopība
A.Vilcāne, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., Ploši, "Ploši 2"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIRZES, Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Birzes"
BOJĀRI, Vīpes pagasta A.Ozoliņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Bojāri"
lopkopība
graudkopība
CEĻMALAS, Vīpes pagasta Bērziņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ceļmalas"
lopkopība
CEPLIS A, SIA
Krustpils nov., Vīpes pag., "Cepļi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29377871
CIELAVIŅAS, Elkšņu pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., Vēveri, "Vēveri"
CUCUĻI, Vīpes pagasta N.Prokofjeva zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Cucuļi"
graudkopība
Daugavas Pārupieši
Krustpils nov., Vīpes pag., "Zeltiņi"
1. Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko mantojumu;
2. Parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē;
3. Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres vietas;
4. Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem.
Telefons
+371 65233069
Dzirnakmens, Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība
Krustpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Neretas 8" - 14
1. Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību ikvienā cilvēkā.
2. Uzlabot bērnu un jauniešu izglītības un attīstības iespējas Krustpils novadā.
3. Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkam draudzīgu ekonomisko attīstību.
4. Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
5. Veicināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
6. Sniegt sociālo atbalstu dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: bērniem, jauniešiem, vecākiem, pensionāriem.
7. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu dažādu grupu iedzīvotājiem.
8. Veicināt lauku teritorijas labiekārtošanu, pievilcīgas ainavas veidošanu un ilgtspējīgu attīstību.
9. Veicināt iedzīvotāju (īpaši jauniešu) iniciatīvu aktivizēšanu.
10. Sniegt atbalstu skolu un ģimeņu sadarbībai.
11. Popularizēt iedzīvotāju mūžizglītību.
Telefons
+371 26140933
EZERĶIKAUKAS, Vīpes pagasta M.Ivašina zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ezerķikaukas"
lauksaimniecības produkcijas ražošana ,pārstrāde un realizācijameža izstrāde ,kokmateriālu pārstrādetransporta un traktordarbu pakalpojumilauku tūrisma pakalpojumi
EZERĶIĶAUKAS, Vīpes pagasta J.Bogdanova zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ezerķiķaukas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 20394912
Ezerķiķaukas-2, SIA
Krustpils nov., Vīpes pag., Ezerķiķaukas, "Ezerķiķaukas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
EZERMUIŽA, Vīpes pagasta Rodionova zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ezermuiža"
lopkopībagraudkopība
EZERMUIŽA, Vīpes pagasta A.Mihailova zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ezermuiža"
graudkopība
HELĒNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Neretas 9"
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai (28.92, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65281783
+371 29107752
Imanti, Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Imanti"
lopkopība
IRBĪTES, Vīpes pagasta V.Daņilova zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Irbītes"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācijalopkopība
IVARI, Jēkabpils rajona Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kļavas"
Telefons
+371 65275605
JASMĪNI, Vīpes pagasta Krūmiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., Vīpe, "Jasmīni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29492127
KALNIEŠI, Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kalnieši"
KALNIEŠI, Vīpes pagasta Landzānes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kalnieši"
lauksaimniecība
lopkopība
KALNIEŠI AL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kalnieši"
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29157552
Kalnišķi, Vīpes pagasta A.Borisovas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kalnišķi"
KALNVIDI, Jēkabpils rajona Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kalnvidi"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26144864
Kariete C, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., "Meža Muiža"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĶIĶAUKAS, SIA
Krustpils nov., Vīpes pag., "Ķiķaukas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29603696
KŪRĀNI, Vīpes pagasta Dilles zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Kūrāni"
piena lopkopība
Lāčupītes, Vīpes pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Vīpes pag., "Lāčupītes"
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības (01.70, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26428045