• lv

Viļānu novads

56° 32' 44.22156", 26° 55' 0.45371999999998"

AVOTI, Rēzeknes rajona Dekšāres pagasta Brangovas sādžas zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Dekšāres pag., Brangova, "Avoti"
piena ražošana
AVOTI, Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., Trūpi
lopkop[ība
AZALIJA VF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļāni, Brīvības iela 21a
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27060501
BALTĀ APTIEKA K.I., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļāni, Kultūras laukums 11
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64662976
646662976
+371 26183750
BALTKRIEVU BIEDRĪBA "SJABRI"
Viļānu nov., Sokolku pag., Strupļi, "Cerība 2"
apvienot Latvijas Republikas Viļānu novadā un tā apkārtnē dzīvojošos baltkrievus un to biedrības nolūkā veicināt baltkrievu valodas, baltkrievu tautas nacionālo tradīciju un kultūras saglabāšanu, kā arī attīstīšanu (kultūras centra, fondu, kultūras un izglītības iestāžu un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izveidošana, izglītības un labdarības veicināšana un pilnveidošana);
aizstāvēt Latvijas Republikas Viļānu novadā un tā apkārtnē dzīvojošo baltkrievu tiesības savas kultūras un valodas attīstīšanā Latvijas Republikas Satversmes un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros, saglabājot savu etnisko identitāti, aktīvi piedalīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latvijā;
sniegt Biedrības biedriem informatīvu, konsultatīvu, materiālu un cita veida palīdzību, informēt baltkrievu diasporu par Baltkrievijas sabiedriskās, politiskās, sociālekonomiskās un kultūras dzīves dažādiem aspektiem;
sadarboties ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, nodibināt un paplašināt sakarus ar ārvalstu nacionālajām starptautiskajām un sabiedriskajām organizācijām un asociācijām jautājumos, kas ir saistīti ar Biedrības darbību;
veicināt Latvijas baltkrievu diasporas aktīvu līdzdalību tirdzniecības un ekonomiskajās attiecībās starp Latviju un Baltkrieviju;
veicināt Latvijas baltkrievu diasporas intelektuālā un radošā potenciāla attīstību, kā arī sabiedriskai aktivitātei nepieciešamo apstākļu izveidošanu;
rīkot konferences, baltkrievu folkloras ansambļu koncertus, festivālus un citus pasākumus, kuri vērsti uz baltkrievu kultūras popularizēšanu, labu kaimiņattiecību nodibināšanās attīstību;
izveidot Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko, informatīvo un juridisko nodrošinājumu;
Biedrības noteikto mērķu sasniegšanai piesaistīt fizisko un juridisko personu labprātīgus ziedojumus un organizēt labdarības pasākumus;
Biedrības mērķu, kam nav peļņas gūšanas rakstura, sasniegšanai un realizēšanai veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Biedrībai piederošā īpašuma uzturēšanu un izmantošanu.
Telefons
+371 29272848
BANDARI, Viļānu pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., Trūpi, "Bandari"
Telefons
+371 64663425
Bendiks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļāni, Rīgas iela 44C
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29118369
BĒRZI, Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., Teveņāni
lopkopība
BIGRAN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Dekšāres pag., "Aļņi"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29126811
BITES, Zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Dekšāres pag., Mālnieki, "Bites"
augkopība
dārzkopība
Bitīte AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Sokolku pag., Antoņiški, "Bitīte"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29329193
Bokāni, Dekšāres pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Dekšāres pag., Bokāni, "Jaudzimi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64625224
Bokonu Bryuklenes
Viļānu nov., Dekšāres pag., Bokāni, "Bokānu ozoli"
Apvienot lauku sievietes un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un sniegšanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Sekmēt Rēzeknes rajona lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad.
Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.
Telefons
+371 29514085
BULDEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Dekšāres pag., Dekšāres, Miera iela 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29229501
BUNIMA, SIA
Viļānu nov., Viļāni, Raiņa iela 12 - 13
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
CERĪBA II, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Sokolku pag., Strupļi
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64667872
+371 29272848
CERIŅI, Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., "Ceriņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26543972
CITRONI, Zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Sokolku pag., Podļizovka
lauksaimniecībamežkopībameža izstrāde
DADŽI, Viļānu pagasta Olgas Kaļiņinas zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., Kristceļi, "Dadži"
lopkopība
DARO V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļāni, Brīvības iela 29B - 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29158035
DAR-VIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Sokolku pag., Strupļi, "Cerība 2"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64640372
+371 29272848
Dekšāru Sudrablāse
Viļānu nov., Dekšāres pag., Dekšāres, Nākotnes iela 6
Veicināt pensionāru tiesību aizstāvēšanu.
Veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad.
Veicināt pensionāru garīgās dzīves pilnveidošanu.
Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.
Telefons
+371 29355486
Dievmātes bērnu biedrība
Viļānu nov., Viļāni, Stacijas iela 3
Organizēt kristīgos, ticīgos cilvēkus organizētai teoloģiski evaņģēliskai un praktiskai darbībai.
Svētceļojumu organizēšana un vadīšana.
Avīzītes un citas garīgās kristīgās literatūras izdošana.
Garīgās kristīgās literatūras, mūzikas un citu garīgo priekšmetu un suvenīru izplatīšana.
Praktiska palīdzība lūgšanu grupu veidošanā ģimenēs.
Palīdzēt cilvēkiem atklāt un veidot personiskās attiecības un dzīvi apliecinošu attieksmi pret sabiedrību.
Garīgu semināru un rekolekciju organizēšana.
Telefons
+371 28336385
DIVAD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļāni, Nākotnes iela 3 - 23
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DRUVAS, Dekšāru pagasta zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Dekšāres pag., Jaunsaimnieki
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64669224
+371 64640852
Dūmiņi AB, SIA
Viļānu nov., Viļāni, Celtnieku iela 7 - 6
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
Dzīvot radoši
Viļānu nov., Viļānu pag., Frolovka, "Mežakmeņi"
Sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu;
rosināt ikviena cilvēka personīgo izaugsmi kultūrvidē neatkarīgi no izglītības, sociālā, sabiedriskā stāvokļa un reliģiskās, nacionālās piederības;
atbalstīt uzņēmējdarbības, kultūras, tūrisma, novadpētniecības, izglītības, veselības un lauksamniecības ilgstošu attīstību, kas pilnveido indivīdu un sabiedrības dzīvi kopumā.
Telefons
+371 26363450
EE ACS, SIA
Viļānu nov., Viļānu pag., Radopole, "Ezermala"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26498017
EGLĪTES, Zemnieku saimniecība
Viļānu nov., Viļānu pag., Teveņāni
lopkopībagraudkopība
Enertec Daugava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļānu nov., Viļānu pag., Radopole, "Granulas"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67279814